جنبش کارگری

رسانه سیاسی-خبری تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
تماس با سایت:  info@jonbeshekargary.org
واقعۀ شارلی ابدو بر متن بحران فزاینده ای در مناسبات بین المللی واقع می شود که ریشه های آن به طور بلاواسطه ای در موانع موجود بر سر راه انباشت سرمایه قرار دارند و به تخاصمات روزافزون بین بلوکهای متخاصم بورژوازی منجر شده و می شوند. میدان شارلی ابدو نباید مایۀ انحراف توجه کمونیستها به این ریشه ها گردد. پس…
وحید صمدی: شارلی ابدو نیز جزیی از این دستگاه ژورنالیسم سرمایه داری معاصر بود. نه به خاطر کاریکاتورهایش علیه اسلام ومحمد. بلکه به خاطر رنگ زدن مواضع هژمونیک بورژوازی ترانس آتلانتیک با کاریکاتوریسم چپ. به این دلیل که با نشریه…
در اولین روز سال نو میلادی، ستون خودروهای حاوی آلکساندر بدنوف، فرمانده گردان معروف به "خفاش" (بتمن)، قهرمان دفاع از لوگانسک و همراهان وی در کمینی غافلگیر کننده مورد هجوم میلیشیای رسمی دولت خلقی لوگانسک قرار گرفت و بدنوف و جمعی دیگر از فرماندهان این گردان بدون هیچگونه فرصت دفاع از خود به قتل رسیدند. دادستانی دولت لوگانسک در اطلاعیه…
امیدواریم که سرانجام کارگران با همبستگی واتحاد خود در مبارزه با مظاهر نفرت انگیز سرمایه داری نظیر" نازیسم و فاشیست که امروزه سکان امور را در کی یف بدست گرفته اند به پیروزی نائل شوید. قطعا این موفقیت برای تمامی…
بهمن شفیق: سرنوشت خاورمیانه چه خواهد شد؟ دلایل پایه ای عروج داعش را در کجا باید جست؟ کدام نیروها سرنوشت آینده خاورمیانه را رقم می زنند؟ پاسخ کمونیسم معاصر به معضلات کهنۀ حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی چه می تواند باشد؟ پیش شرطهای تأمید دخالتگری کمونیستی در خاورمیانه کدامند و استراتژی کمونیستی چگونه باید این پیش شرطها را تأمین…
هنریک گروسمن : از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه هیچگاه -حتی در دوران بحران- خودشان ساقط نمی گردند، مگر آن که سرنگون شوند (لنین). به نظر…
اطلاعیه: کنفرانس اول "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی کمونیستی پرولتاریا" برگزار می شود   نخستین کنفرانس "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی کمونیستی پرولتاریا"، در ماه بهمن سال جاری (ژانویه-فوریه 2015) برگزار می گردد. مباحث کنفرانس به بررسی موضوعات زیر اختصاص خواهد داشت: 1-      سازمانیابی کمونیستی و سازمانیابی توده ای طبقۀ کارگر 2-      درباره استراتژی کمونیستی انقلاب اجتماعی 3-      مبارزه طبقاتی در…
با آرزوی اهتزاز پرچم سرخ پرولتاریا برفراز جهان گزارش به کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر نشست حاضر (تحت نام «کنفرانس تجدید سازمان کمونیسم معاصر») سیر تکاملی (نه افت و خیز) بسیار ساده و درعین‌حال پیچیده‌ای را پشت‌سر گذاشته است. این سیر تکاملی از دو زاویه قابل بررسی است: یکی، تغییرات کمی و کیفی درونیِ این جمع؛ و دیگری،…
حدود 220 هزار نفر از کارگران صنایع فلز و مکانیک متعلق به بزرگترین اتحادیۀ کارگری آفریقای جنوبی اعتصاب نامحدودی را برای مطالبات دستمزدی خویش آغاز کرده اند.
بر اساس اظهارات سینالترینال در سال گذشته 28 فعال اتحادیه در کلمبیا به قتل رسیدند، 14 نفر از سوء قصدها جان سالم به در بردند، 5 نفر مفقود الاثر شده اند، یک نفر ربوده شده و 13 نفر نیز دستگیر شده اند و هنوز در زندان به سر می برند. همچنین 185 نفر تهدید به قتل شده اند. در سال جاری تاکنون 6 نفر از فعالین اتحادیه ای به قتل رسیده اند.     نوشتۀ ویلما گوزمان ترجمه تحریریۀ امید   مدلین. خوزه اونوفره اکویزال لونا، فعال اتحادیۀ سینالترینال Sinaltrainal…
رضا رخشان: آقای اسانلو"حتما می دانید که این روزا و بخصوص بعد از مصاحبه شما در تلویزیون اندیشه با اقای فروزنده، که توام با قول 100هزار دلار جهت کمک به جنبش طبقه کارگر در ایران ،آنهم با نظر وصلاحدید خودتان بود ،عده زیادی این حرکت،یعنی کمک بورژوازی به طبقه کارگر را با شک وتردید قلمداد کرده و نتیجتا شما را در حد پادو وعمله سرمایه داری که ماموریت شما سازمان دهی کل ویا بخشی از طبقه کارگر در راستای منافع سرمایه داری آنهم بخش رانده شده از قدرت می باشد…
بهمن شفیق: چپی که در زمان بوش به‌اپوزیسیون رانده می‌شد، با چرخش اوباما در این نظامِ هژمونیک انتگره شد؛ و این به‌نظر من خیلی واقعۀ مهمی است. از این نظر مهم است‌که مثلاً می‌گویند اوباما رئیس جمهور ضعیفی است، ولی واقعیت این است‌ که از نظر موقعیت ایدئولوژیک، غرب در موضع بسیار نیرومندی قرار دارد. نتایج آن روشن است. در…
لنین: همین قدر که در مبارزه علیه یوغ سرمایه و در راه دیکتاتوری پرولتاریا وحدت باشد، کمونیستها دیگر نباید در مورد مرزهای ملی و رابطه فدراتیوی یا رابطه ایی از نوع دیگر بین کشورها اختلاف نظر داشته باشند. در بین بلشویکها عده ایی طرفدار استقلال کامل اوکرائین، عده ایی طرفدار برقراری ارتباط فدراتیو کم و بیش محکم و عده ایی طرفدار یکی شدن اوکرائین و روسیه هستند.
هیچ چیز مزورانه تر، ریاکارانه تر، حقیر تر از نشان دادن آن سرمایه دار صاحب معدن سوما به عنوان مسبب این جنایت نیست. او یک جانی در میان جانیان بیشماری است که هر روز در این نظام و در همه جای کرۀ خاکی بازتولید می شوند. هم او و هم دولت حامی او تنها حلقه هایی از زنجیره به هم…
نه تنها پرولتاریای کمونیست، بلکه هر انسان شریفی که نمی خواهد سرنوشت خود و فرزندانش را به انواع ارتجاع هار مذهبی و فاشیستی واگذار کند، امروز باید ببیند که تمام این انواع ارتجاع، از طالبان تا نئونازی های اوکراین، محصول و دست ساختۀ همین نظام مسلطند که مجامع بین المللی و پارلمانها و نهادهای حقوق بشری و دمکراتیک تنها وظیفۀ…
    پیشروی شما در مبارزۀ طبقاتی و عقب راندن سنگر به سنگر بورژوازی ارتجاعی و فرا رفتن از دولت بولیواری، موقعیت کارگران کشور ما را نیز در مبارزه با فراکسیونهای مختلف ارتجاع بورژوائی در حاکمیت و اپوزیسیون آن تسهیل خواهد کرد. به عنوان بخش کوچکی از جنبش کمونیستی طبقۀ کارگر ایران همبستگی عمیق خود را با مبارزات شما اعلام…
  سند حاضر به عنوان یک سند پایه ای تدارک کمونیستی به تصویب شرکت کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر رسیده است.
  کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر در نیمه ماه آوریل برگزار گردید.
"تدارک کمونیستی" حزب کمونیستی پرولتاریا نیست، فراخوانی است برای تجدید سازمان کمونیسم معاصر و بیرون آوردن آن از انقیاد همه و هر آنچه که تا امروز کمونیسم و سوسیالیسم را به پیرایه ای از چپ بورژوازی بدل کرده اند؛ فراخوانی است برای ایجاد حزب رزمندۀ کمونیستی پرولتاریا که تنها با ایجاد چنین گردانهائی دردرون پرولتاریا  و به مثابۀ نیروئی واقعی…
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های پرولتاریا داشته باشد. پس حزب پیشاهنگ سازماندهی شدۀ طبقۀ کارگر است.
آنتونیو گرامشی: رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم دست یافته است که برای یک پیروزی پایدارغیر قابل صرفنظر کردن است. 
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او…
هنریک گروسمن: رزا لوکزامبورگ توضیح می دهد که ... برخلاف جوامع طبقاتی پیشین  این حاکمیت نه برمبنای نهادهای قانونی "حقوق مقرر شده"، بلکه بر نیروهای واقعی اقتصادی مبتنی است. در کل سیستم حقوقی ما هیچ فرمول قانونی برای حاکمیت طبقاتی فعلی یافت نمی شود. هیچ قانونی پرولتاریا را مجبور به تسلیم به یوغ سرمایه نمی کند. پرولتاریا به خاطر فقر،…
بهمن شفیق: تئوری مارکس تا پیش از 1871 نمی توانست تجربۀ کمون پاریس را در خود داشته باشد. پس از کمون اما تجربۀ آن به جزء جدائی ناپذیری از نظریه انقلاب تبدیل شد. همچنان که تئوریهای مارکسیستها تا پیش از انقلاب اکتبر نمی توانست تجربۀ تاریخی یک انقلاب پیروزمند پرولتاریائی را در خود داشته باشد و پس از آن باید این…
بدین وسیله به اطلاع کلیه علاقمندان می رسانیم که کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر در فرصت اعلام شده برگزار نخواهد گردید. زمان برگزاری کنفرانس به نیمۀ اول ماه آوریل سال 2014 تغییر یافته است. این تغییر زمان ناشی از الزاماتی است که در جریان پیشرفت مباحثات با آن روبرو شدیم. گستردگی موضوعات مطروحه و تازگی مباحث، زمان بیشتری…
عباس فرد: منادیانِ مقوله‌ی «مزد و حقوق‌بگیران»، ضمن این‌که خودرا مارکسیست‌ می‌دانند، به‌بهانه‌ی «وحدت»، در اتحاد طبقاتی کارگران انشقاق ایجاد می‌کنند و تخم توهم دربین آن‌ها می‌پاشند. این منادیان، شغل معلمی و رده‌های گوناگون معلم‌ها و کارکنان دارو و درمان را که کمیت نسبتاً گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد، پیش می‌کشند تا قضات، کارمندان، ژورنالیست‌ها، کارکنان پلیس، خبرچینان، زندان‌بانان و شکنجه‌گران و…
بهمن شفیق: اما اگر ساختار دولت انقلابی تنها می تواند ساختاری باشد که در آن طبقۀ کارگر متشکل سرنوشت دولت و جامعه را تعیین می کند، ایجاد چنین ساختاری نیز به همان اندازه اهمیت دارد که تدارک برای کسب قدرت سیاسی. این ساختاری نیست که یکباره و همراه با انقلاب شکل بگیرد. برعکس، این ساختاری است که پیش از انقلاب…
جهان: با یکبار خواندن بیانیه به روشنی نمی توان دریافت که چه نقشی و چه حقوقی  را هیئت موسس برای خود و چه نقش و حقوقی را برای داوطلبان علاقمند به ثبت رسانده است.
صفحه 1 از 2

اوضاع جهانی

چهره بهبود اقتصادی به سبک الیگارشی: آسمانخراشهای لوکس خالی از سکنه در نیویورک و رکورد همزمان جمعیت بی خانمان

مایکل کریگر: تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که دوره بعدی بحران شروع شود؛ احتمالآ در اواخر امسال. اوضاع بسرعت غیر قابل کنترل خواهد شد. به این علت: پلیس نیویورک از هم اکنون برای مقابله با تظاهرات اقداماتی را آغاز کرده است – پلیس مسلح به تفنگ های بزرگ، مسلسل و وسایل حفاظتی اضافی.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

ما بخشی از یک جبهه ضد فاشیستی هستیم – مصاحبه با فرمانده واحد کمونیستی در بریگاد شبح

ما بخشی از یک جبهه ضد فاشیستی هستیم – مصاحبه با فرمانده واحد کمونیستی در بریگاد شبح

آلکسی مارکوف فرمانده واحدی از داوطلبان کمونیست دردنباس است. این واحد در نوامبر 2014 به عنوان بخشی از بریگاد شبح (Prizrak) از آلکسی موزگووی در جمهوری خلق لوگانسک شکل گرفت. تعداد رزمندگان آن از 18 نفر در آغاز به حدود 100 نفر رشد کرده است.- گفتگو از سرگئی آرتموف- آلکسی مارکوف (نفر میانی)

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

عصر فروپاشی نظم

جرمن فارین پالیسی: این که هژمونی جهانی غرب در مجموع دیگر تأمین نیست و احتمالا حتی در حال کاهش است، امری است که بعد از بحران مالی سال 2008 از جانب استراتژیستهای سیاسی مرتبا مورد بحث قرار میگیرد. اخیرا جورج سوروس، میلیاردر آمریکائی در فوروم اقتصاد جهانی در داوس از "نزول غرب" به عنوان یکی از عوامل تعیین کنندۀ تحولات جهانی در دورۀ حاضر نام برده است

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

نوید پایور: بریکس و ترانس آتلانتیک هر دو ضد کارگرند.

این آن زبان آشنا و مشترک سرمایه است که با آهنگی یک نواخت در همه جا شنیده می شود. آقای همه صندوق بین المللی پول است. حتی اگر مثل دولت چین در رأس بلوکی قرار داشته باشند که در جدال با همان صندوق بین المللی پول نیز قرار دارد، باز سیاست همانی است که این صندوق به عنوان مرکز فرماندهی لیبرالیسم بازار آزادی تجویز می کند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

شارلی ابدو بودن افتخاری ندارد

رضارخشان: خانم دانشور؛ شارلی ابدو بودن افتخاری ندارد. بنیامین نتیاناهو که سردسته همه جنایتکاران است هم شارلی ابدوست. بارک اوباما و کامرون و همه عناصر سرمایه داری که نقش اساسی در پیدایش این رادیکالیسم داشتند هم شارلی ابدو هستند. اگر شما درین صف احساس افتخارمیکنید، مبارکه. من حرفی ندارم. خوش بگذره. اما من نمیخوام در کنار جنایتکارانی باشم که هم عامل درد ورنج انسانهای زحمتکش و بدبخت هستند و هم خود را در نقش منجیِ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

دور بعدی در خاورمیانه

جرمن فارین پالیسی: برلین از کشتار در پاریس جهت کمپینی گسترده برای تسلیح در مبارزه ژئواستراتژیک حول حراست مناطق نفوذ در خاورمیانه و خاور نزدیک استفاده می کند. ...برلین بعد از اولین گام های نظامی در نیمه دوم سال 2014 ..، هم اکنون عملیات نظامی را در خاورمیانه گسترش می دهد. در ماه های گذشته 10 هزار پیشمرگه کرد با سلاح های آلمانی به ارزش 70 میلیون یورو از آن جمله مسلسل، سلاح های تهاجمی،...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

شارلی ابدو یا چگونه لیبرال-فاشیسم ترانس آتلانتیک موج بعدی تهاجم را تدارک می بیند؟

وحید صمدی: شارلی ابدو نیز جزیی از این دستگاه ژورنالیسم سرمایه داری معاصر بود. نه به خاطر کاریکاتورهایش علیه اسلام ومحمد. بلکه به خاطر رنگ زدن مواضع هژمونیک بورژوازی ترانس آتلانتیک با کاریکاتوریسم چپ. به این دلیل که با نشریه اش، ستیزی موهوم را جایگزین افشای مناسباتی می کرد که جهان امروز را در آستانه سقوط به قهقرا قرار داده است.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بیانیه ماریا موراتوا، ماکسیم فیرسوف، الکسیس آلبو و ویکتور شاپینوف در مورد بازداشت در دونتسک

بیانیه ماریا موراتوا، ماکسیم فیرسوف، الکسیس آلبو و ویکتور شاپینوف در مورد بازداشت در دونتسک

18 دسامبر ما، فعالان بوروتبا، موراتوا، فیرسوف و شاپینوف برای برقراری تماس با نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و ارائه تمام کمک های ممکن در مبارزه ضد فاشیستی مردم دنباس وارد دونتسک شدیم. ما همچنین اطلاعاتی مبنی بر آزادی زندانیان در پایان ماه دسامبر در جریان تبادل زندانیان بودیم، که شامل رفقای به دام افتاده ما ولادویچشنوسکیو نیکلای پوپوف نیز می شد - که در سیاه چال های سازمان امنیت اوکراین SBU به اتهام "ایجاد یک سازمان...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

آزادی فعالین بوروتبا

آزادی فعالین بوروتبا

بنا بر اخبار منتشره در برخی از منایع خبری روسی، رهبران بازداشتی بوروتبا در دونتسک در روز 4 ژانویه آزاد شدند. این منابع خبری اطلاعات خود را بر اساس اطلاعیه دادستانی جمهوریخلق دونتسک متکی کرده اند. بنا بر این گزارشات هیچ دلیلی برای دستگیری فعالین بوروتبا در روزهای 21 و 27 دسامبر در دونتسک اعلام نشده است. یادآوری می شود که در روز 21 دسامبر، ویکتور شاپینوف، ماکسیم فیروف و ماریا موروتووا که برای اعلام همبستگی با...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

وظایف کمونیست ها در اوکراین، دنباس و غرب – قسمت پایانی مصاحبه با ویکتور شاپینوف

ویکتور شاپینوف: سعی در فهمیدن این چیز ها کاملا دشوار است. شما فقط زمانی می توانید آن را بفهمید که موقعیت اوکراین را در شرایط مبارزه جهانی علیه امپریالیسم و سرمایه داری ببینید. آن موقع است که خواهید دید این جنبش در کدام قسمت این مبارزه قرار دارد. این یک جنبش کاملا پرولتری، انقلابی و یا سوسیالیستی نیست. اما در این جهت است، در این طرف مبارزه طبقاتی قرار دارد.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

ولاد وُیچیشوسکی آزاد شد!

ولاد وُیچیشوسکی آزاد شد!

ولاد  وُیچیشوسکی، فعال زندانی بوروتبا که در روز 12 سپتامبر در ادسا توسط مأمورین امنیتی دولت کودتاچی کی یف دستگیر شده بود در روز 26 دسامبر در چهارچوب مبادلۀ زندانیان بین جمهوریهای خلق دنباس و کودتاچیان کی یف آزاد شد. وُیچیشوسکی پس از آزادی اظهار داشت: "من به شدت نسبت به دولت فاشیستی اوکراین خشمگینم که یک بار دیگر نشان می دهد که حاضر است برای دفاع از منافع خودش و منافع غربی ها از روی...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

آلکسی آلبو، از رهبران بوروتبا، در دونتسک دستگیر شد

آلکسی آلبو، از رهبران بوروتبا، در دونتسک دستگیر شد

بنا بر گزارش سازمان بوروتبا، آلکسی آلبو، از رهبران این سازمان کمونیستی و کاندید این سازمان برای انتخابات سال قبل در شهر ادسا و از بازماندگان کشتار ساختمان اتحادیه ادسا نیز در روز 27 دسامبر در دونتسک دستگیر شده است. آلبو در این تاریخ در ساعت 11 صبح برای آزادی رفقای زندانی اش ویکتور شاپینوف، ماکسیم فیرسوف و ماریا موراتووا به ساختمان فرماندهی گردان وستوک به فرماندهی آلکساندر خودارکوفسکی مراجعه کرده بود تا مدارک مربوط به...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

دستگیری فعالین بوروتبا در دونتسک

دستگیری فعالین بوروتبا در دونتسک

بنا به گزارش سازمان بوروتبا در روز 21 دسامبر سه نفر از فعالین این سازمان در دونتسک دستگیر شدند.  بر اساس این گزارش در ساعت 15 روز 21 دسامبر، ویکتور شاپینوف از رهبران سازمان بوروتبا به همراهی ماکسیم فیرسوف و ماریا موراتووا توسط افرادی ناشناس که خود را وابسته به گردان وشتوک معرفی می کردند ربوده شده اند. بر اساس اطلاعات سازمان بوروتبا این افراد در ساختمان فرماندهی دواقع در خیابان الواتورنایا همراه با سربازان دستگیر شده...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

اروپای شرقی: تولید صنعتی در سپتامبر 2014

آن چنان که دیده می شود سال های پر رونق در اروپای شرقی –به جز بعضی استثنائات (اسلواکی) - فعلا به پایان رسیده است. اما صرفنظر از اسلوونی و کرواسی رکود سال 2009 تقریبا حداقل جبران یا حتی پشت سر گذاشته شده است.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

اکتبر سرخ خارکف و ادسا و تهاجم دستجات نئونازی

اکتبر سرخ خارکف و ادسا و تهاجم دستجات نئونازی

در بزرگداشت سالگرد انقلاب اکتبر در شهرهای خارکف و ملیتوپل در شرق اوکراین، دستجات نئونازی به تجمعات بزرگداشت این مراسم حمله ور شدند.  بی بی سی البته این بار گزارشی از آن نداد که "مردم خارکف مانع از برگزاری مراسم بزرگداشت انقلاب اکتبر شدند". کار بی بی سی را این بار خود رسانه های حزب نئونازی اسوبودا انجام دادند که فیلمهائی از آن را می بینید. در شهر ادسا مقامات دولتی پیشاپیش برگزاری هر گونه مراسمی چه در ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

اروپای جنوبی: تولید صنعتی در ماه سپتامبر 2014

در اروپای جنوبی در کل در رابطه با تولید صنعتی همچنان تصویری غم انگیز مشاهده می شود. اگر  ثبات قیمت اوراق بهادار در پایین ترین سطح در برخی کشورها را به عنوان موفقیت[اقتصادی] قالب نکنند و یا به تئوریهای عجیب رشد اقتصادی در درازمدت [50 سال] ارجاع ندهند، معلوم نیست که سیاست صرفه جویی اقتصادی در کجا به پیشرفت قابل توجهی انجامیده است.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

اروپای شمالی: تولیدات صنعتی سپتامبر 2014

در کشورهای اروپای شمالی تولیدات صنعتی بیشتر تصویری منفی ارائه می دهند. اما وقتی فقط مدیای رایج را به طور سطحی مرور می کنید مایه شگفتی است که اروپای شمالی به عنوان مرکز قدرت اقتصادی قاره اروپا معرفی می شود.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

به کارگران پیشرو مبارز ایران: کارگران دنباس به حمایت شما نیاز دارند

نوید پایور: رفقا، همبستگی کارگری از اولین ملزومات حرکت بسمت شکست ارتش سرمایه و استثمار، امری است بین المللی و هیچ محدوده سیاسی ، جغرافیایی و ایدئولوژیک ندارد. بیانیه رضا رخشان در حمایت از مبارزه کارگران دنباس در اوکراین اولین تلاش برای ابراز این همبستگی از سوی کار گران ایران، و تلاشی قابل تقدیر و ارج گذاری است. استثمار و بهره کشی از کارگران فقط محدود به مرزهای اروپای غربی نیست، در شرق اروپا...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

یک بار در زندگی مان شانس برپا کردن یک دولت سوسیالیستی در اروپا را داریم – مصاحبه با داوطلبان اسپانیائی در دنباس

یک بار در زندگی مان شانس برپا کردن یک دولت سوسیالیستی در اروپا را داریم – مصاحبه با داوطلبان اسپانیائی در دنباس

ایبای تربینو: ما کاملا به مخاطرات آمدن به اینجا و تصمیم برای ورود به جنگ آگاهیم و میدانیم که چه چیزهائی را در اسپانیا پشت سر خود گذاشته ایم. اما موضوع ارزش این خطر را دارد. ما اینجا هستیم تا بر علیه فاشیسم بجنگیم. برای اولین بار در طی مدتی طولانی، اینجا یک شانس واقعی برای کمک به ساختمان یک دولت سوسیالیستی در اروپا وجود دارد. به عنوان کمونیست، ما نمی توانستیم این فرصت را...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

آمریکائیان 40% فقیر تر از قبل از بحران اقتصادی اند

همینطور اختلاف فاحش  ثروت  بین  نژاد ها هم دیده می شود. ثروت متوسط یک خانواده سفید پوست از 141900 دلار در سال 2013، به 26% پائین تر از زمان 2007 رسید. این سقوط به 42% به 13700 دلار در همین مدت برا ی خانواده های اسپانیائی تبارو 43% به 11000 دلار برای خانواده های آفریقائی تبار رسید.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

نیروی های طبقاتی در جنگ داخلی اوکراین – قسمت چهارم مصاحبه با ویکتور شاپینوف

ما می دانیم که تعداد زیادی از جنگجویان و فرمانده هان در ارتش خلقی چپ و کمونیست هستند، نه فقط موزگووی، بلکه دیگرانی که عضو حزب کمونیست اند و یا خود را کمونیست میدانند. یک گردانی هست که علامت خودش را ستاره سرخ گذاشته است. تعداد زیادی از دسته ها در زیر پرچم سرخ می جنگند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

رضا رخشان: به معدنچیان مبارز دنباس

امیدواریم که سرانجام کارگران با همبستگی واتحاد خود در مبارزه با مظاهر نفرت انگیز سرمایه داری نظیر" نازیسم و فاشیست که امروزه سکان امور را در کی یف بدست گرفته اند به پیروزی نائل شوید. قطعا این موفقیت برای تمامی پرولتاریای جهانی الهام بخش خواهد بود.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

جیمز پتراس: عروج امپریالیسم آلمان و تهدید ساختگی روسیه

آنها متعصبانی کور و وحشی نبستند. اما به عنوان طرفداران لجام گسیختۀ یک جنگ دائمی برای پایان دادن به حضور روسیه در اروپا و ممانعت از ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی، آنها آماده اند که تا آستانه یک جنگ هسته ای پیش بروند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

اوکراینی دیگر؟ انتخابات اروپائی مولداوی

جرمن فارین پالیسی: بر متن این بیزاری رو به افزایش مردم از اروپای واحد و کار بدستان آن، قبل از انتخابات مولداوی اقدامات قابل ملاحظه ای انجام گرفت. مثلا یک حزب تازه تأسیس کاملا ناشناخته اعلام موجودیت کرد که نام آن به شدت شبیه نام حزب سنتا نیرومند کمونیست مولداوی بود و علاوه بر آن بر روی برگه های رأی با همان علائم اختصاری حزب کمونیست (PCRM) و همان سمبل (داس و چکش) ظاهر شده بود.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

فاشیستها سربازان پیاده نظام خونتای اوکراین - قسمت سوم مصاحبه با ویکتور شاپینوف

اما بعد از این، وقتی که نیروی میدان به قدرت رسید، ما دیدیم بسرعت همه زوایای اجتماعی نظامی شد. حتی زمانی که یاکونوویچ هنوز در قدرت بود، ما می دانستیم که آنها در میدان اسلحه و بمب داشتند. همه این را می دانستند. اما یاکونوویچ از قدرت های غربی ترسید. آنها به او اخطار دادند  که اگر از پلیس بر علیه میدان استفاده کند، به او حمله و مثل قذافی { رهبر قبلی لیبی } ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

این شکاف بین فقیر و غنی را نباید پذیرفت – مصاحبه با پاول اسکاکون فرمانده لشگر معدنچیان دنباس

این شکاف بین فقیر و غنی را نباید پذیرفت – مصاحبه با پاول اسکاکون فرمانده لشگر معدنچیان دنباس

پاول اسکاکون: یک زندگی خوب در همسایگی روسیه، وضع اقتصادی شان و مقاومت بر علیه فاشیسم و سیادت الیگارشها. مردم دیگر نمی خواهند به شکاف بین فقیر و غنی تن بدهند، می خواهند یک جامعۀ سوسیالیستی بسازند. این فقط شامل "لشگر معدنچیان" نمی شود، تمام ارتش نواروسیا این را می خواهد.  

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

معدنچیان در جنگ: چرا "شاختیورسکایا دیویزیا (لشگر معدنچیان)" علیه خونتای کی یف می جنگند.

معدنچیان در جنگ: چرا

سوزان ویت-اشتال: خشم از فاشیست های اوکراین بسیاری از کارگران معدن را وادار نمود تا چکش و آهن را با اسلحه تعویض کنند . معدنکار ولاد بیان می دارد : "فاشیست ها تفاوتی بین غیرنظامیان و سربازان قائل نیستند". او گزارش می دهد که در مسیر دونتسک به ماریوپل به اعضای یک خانواده در اتومبیلی برخورده است که همگی توسط واحدهای غارتگر داوطلب اوکراین به قتل رسیده بودند. اولگ 29 ساله اهل شاختیورسک از جنایت دوم ماه مه در خانه...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

چپ در اوکراین و ریشه های بوروتبا - قسمت دوم مصاحبه با ویکتور شاپینوف

ما می بینیم که انشقاقاتی که در گذشته بخشی از جنبش کمونیستی بودند اکنون چندان اهمیتی ندارند؛ یا ما آن ها را به گونه ی دیگری می بینیم. ما گروه هایی را می شناسیم که شبیه بازسازی کنندگان صحنه های تاریخی هستند.[این اصطلاح به کسانی اشاره دارد که نبردهای نظامی تاریخ را تکرار می کنند. شبیه بازسازی جنگ داخلی در آمریکا]. آن ها می خواهند نبردهای قدیم را دوباره بجنگند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

مصاحبه با ویکتور شاپینوف رهبر بوروتبا: کمونیست های اوکراین "رودرروی فاشیسم قرن 21"

ویکتور شاپینوف: همچنین- ما توان اثر گذاریمان را در این زمان امتحان می کنیم و این فقط در مورد منطقه دونتسک و لوگانسک نیست. این مسئله مربوط به حد اقل یک پنجم اوکراین، و شاید تمام آن باشد. مافکر نمی کنیم اوکراین، حتی قسمت شمال غربی، باید در زیر قدرت الیگارشها، ناسیونالیستها و فاشیستها باشد. مردم نباید مجبور باشند با این رژیم زندگی کنند، حتی اگر اکنون تا درجه ای از حمایت توده ای هم...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

متحدی قدرتمند: کارشناسان سیاست خارجی در آلمان خواهان رابطه نزدیکتر با آمریکا هستند

صادرات آلمان به آمریکا از 65.6 میلیارد یورو در 2010 به 73.7 میلیارد در 2011 وبیشتر به 88.4 میلیارد یورو در2013 رشد کرده است – یا بیشتر از یک سوم در مدت سه سال و انتظار می رود که این رشد بیشتر نیز بشود. این در زمانی اتفاق می افتد که، در نتیجه بحران در فرانسه، صادرات آلمان به این کشور– سنتآ مهم ترین شریک صادراتی همسایه قدرت مند اقتصادی اش – کاهش یافته همین ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

زوگرس (اوکراین): کارگران کارخانه مجتمع انرژی فنی زوئفسکی خواهان برقراری مالکیت اشتراکی هستند.

 زوگرس (اوکراین): کارگران کارخانه مجتمع انرژی فنی زوئفسکی خواهان برقراری مالکیت اشتراکی هستند.

کارگران کارخانه مجتمع انرژی فنی زوئفسکی (ZEMZ) Zuevsky Works of Energy-Mechanical Engineering ( که مدت زیادی بیکار بوده اند) خواهان رسیدگی رئیس شورایعالی جمهوری خلقی دونتسک (DPR) شدند. پیشنهاد کارگران برای حل مشکل – ایجاد فرم مالکیت اشتراکی در شرکت است.  

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

ولاد وُیچیشوسکی را آزاد کنید!

 ولاد وُیچیشوسکی را آزاد کنید!

ولاد پیشنهاد کرد تا به دیدن مجسمه لنین برویم. مجسمه را سال ها پیش از میدان کولیکو به یک پارک در حاشیه شهر منتقل کرده اند. با اتومبیل ولاد که یک لادای کهنه ی زنگ زده است راه می افتیم. تعجبم از این است که هنوز کار می کند. پس از طی مسیری طولانی به میدانی می رسیم که رهبر کارگران آنجا ایستاده و دستش را بلند کرده است. مجسمه کاملا با رنگ آغشته است. ظاهرا کسانی که شب...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

ابرهای تیره بر فراز اقتصاد جهانی

نیک بیمس: مباحثات صندوق بین المللی پول تصویر طبقه مسلط آشوب زده ای را ترسیم می کند. الیت حاکم بر سر این سؤال که چه باید بکنند مجادله می کنند و در موقعیتی نیستند که برنامه ای بریزند که حتی فقط افق یک رشد اقتصادی را به تصویر بکشد. آن ها شدیدا به این امر آگاهند که بر بشکه ای از باروت نشسته اند. تنها چیزی که در آن متحدند ترسشان است. ترس از وخیم تر...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

اوکراین: پس از آتش بس چه پیش خواهد آمد

مارتین سوخانک: آن ها این درک را نمایندگی می کنند که مبارزه در لوگانسک و دونتسک فقط نقطه شروعی است برای مبارزه جهت سرنگونی رژیم کی یف در تمام کشور. آن ها یک جامعه عادلانه برای تمام اوکراین می خواهند. حفظ تمامیت اوکراین بدون الیگارش ها و بدون بوروکراسی فاسد. برنامه آن ها مخلوطی از پوپولیسم و رفرمیسم چپ است. اما این مطمئنا برداشتی است برای آن که از قیام در شرق اوکراین تخته پرشی...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

لنین (به مناسبت وقایع خارکف)

لنین (به مناسبت وقایع خارکف)

سرگئی کیریچوک: خارکف اولین پایتخت اوکراین بود؛ هواپیما و موشک می ساخت، اتم را شکافت و تانک های T-34 می ساخت، توربین های نیروگاههای تولید برق را ساخت که به همه دنیا صادر میشد. خارکف بدون لنین یک ناسیونالیسم کوته فکراست، نوعی هذیان ساده انگارانه است با البسه سنتی؛ محو دانش است و علوم. بدون دلیل نبود که چند نفری از نازی ها موقع تخریب بنای یاد بود زخمی شدند – سطح سواد و دانش ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

دو جنگ: اوکراین و اسرائیل

آرتم کیریپچنوک: اولین سورپرایزی که اسرائیل با آن مواجه شد موشکهای دوربرد حماس بودند که به شهرهای اسرائیلی شلیک شدند و اسرائیل انتظار آنان را نداشت. اولین قربانی این حملات اسطورۀ اتحاد در میان اسرائیلی ها در مقابل دشمن خارجی بود. اولین موشکهای شلیک شده توسط حماس در شهرهای فقیر جنوب فرود نیامدند، بلکه در قلعه های "طبقۀ متوسط" اسرائیل که هنگام شلیک موشکها در بستن درهای پناهگاههای لوکس خود به روی اسرائیلی های فقیر شتاب می...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

ما به جنگ نرفتیم، جنگ به سراغ ما آمد! – مصاحبه با "آرتم" عضو میلیشیای ارتش خلقی دنباس

ما به جنگ نرفتیم، جنگ به سراغ ما آمد! – مصاحبه با

بسیاری از مبارزان میلیشیا در جمهوری خلق دنباس هستند که خودشان را کمونیست و انترناسیونالیست تلقی می کنند. من همچنین میخواهم نقش "جبهه کارگران لوگانسک"... را مورد اشاره قرار دهم که ...همچنین آنارکو کمونیستهائی هم هستند که از این که برادرانشان در کی یف با نئو نازی ها ساخته بودند و با شور و هیجان به کمک آنها شتافتند تا رفقای ما را به قتل برسانند، برآشفته شده بودند. بسیاری از اینها در هیچ سازمانی نیستند،...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

تغییر مناسبات قدرت جهانی- اقتصادی- سیاسی- نظامی

نوشته: کنراد شولر: یک دلیل اصلی برای درگیری فزاینده و خطر رو به تزاید جنگ، سیاست تجاری کشورهای قدیم متروپل است. سیاستی که با امپریالیسم تجاری شدید قابل توصیف است. در مرکز این تلاش موافقت نامه سرمایه گذاری و تجارت ترانس آتلانتیک (TTIP) و موافقت نامه ترانس پاسیفیک (TPP) قرار دارد تا توسط آن ها خود را برای یک نبرد اقتصادی مجهز کنند. نبردی که بعید نیست که به یک جدال نظامی تمام عیار فرا...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

سقوط " چپ" لیبرال

سقوط

سوتلانا تسیبرگانووا: اوکراینی ها احتیاجی به "چپ" فریبنده حاشیه ای ندارند. کارگران اوکراینی به آن نوعی از شجاعت و ایدئولوژی کمونیستی نیاز دارند که " ترقی خواهان" دیر زمانی است بشکل تمسخر تحقیر آمیز با آن بر خورد می کنند. کمونیستهائی که از کار کردن هراسی ندارند و آماده اند که سازمان دهند و آموزش دهند. کمونیسمی که در آن سؤال این نیست که: "چگونه می توان سر صحبت با...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

معدنچیان دونتسک، معدنچیان روسیه، فلزکاران آلمان: با گامهائی بلند به سوی همبستگی بین المللی کارگری

معدنچیان دونتسک، معدنچیان روسیه، کارگران آلمان: ما با به دست گرفتن اسلحه برای زندگی و زندگی نزدیکانمان می جنگیم. ما نه امکانی برای عقب نشینی و نه تمایلی به آن داریم. این کشور ماست! ما از شما کارگران کشورهای اروپایی درخواست همبستگی داریم: به ما کمک کنید تا سنگر فاشیسم در اوکراین را خرد کنیم. این پیروزی مشترک ما خواهد بود!  

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

مانیفست جبهۀ آزادی خلق اوکراین، نواروسیا و کارپاتیای روسی

کنفرانس یالتا: ارگانهای اعمال قدرت سیادت خلق از شوراهای محلی تا شورای عالی، بر اساس نمایندگی مناطق، نمایندگی مجتمع های کار، بر اساس تعاونی ها و اتحادیه های حرفه ای، بر اساس نمایندگان سازمانهای سیاسی، مذهبی و اجتماعی شکل خواهد گرفت.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: جنگ ثروتمندان بر علیه فقیران

ویکتور شاپینوف: انداختن مشکلات داخلی بگردن دشمن خارجی: یک ابزار قدیمی است، اما مسئولان اوکراین بر این باورند که، هنوز کار ساز است. اگر آدولف هیتلر ناراضیان رژیم اش در سطح جهان را توطعه مشترک " یهودی – بلشیویک" می دید، حالا هم رهبران ناسیونالیست اوکراین در کی یف می خواهند تمام ناراضیان را مأموران پوتین و سازمان جاسوسی روسیه   ( FSB)Federal Security Service ، معرفی کنند. و این نه تنها شامل معترضان "...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: تظاهرات بر علیه تخریب نطام بیمه های درمانی در خارکف

بوروتبا: تظاهرات بر علیه تخریب نطام بیمه های درمانی در خارکف

سرانجام، مردم به مجسمه لنین نزدیکتر شدند، جایی که البته توسط پلیس به دو گروه جدا از هم تقسیم شدند. در نتیجه دو دسته تظاهرات درست شد: یکی در زیر پرچم ضد فاشیستی، و دومی در زیر پرچم ناتو، آیا این واقعا سمبلیک نیست؟     در روز 16 جولای در خارکوف اعتراضاتی بر علیه "فروپاشی نظام بهداشت عمومی" صورت گرفت. مردم در این روز تظاهراتی بر علیه تأمین هزینه عملیات باصطلاح ضد تروریستی ATO (Anti- Terrorist Operation) به قیمت...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: در راه فاجعه

سرگئی کیریچوک: هم زمان که رئیس جمهور جدید اوکراین پترو پوروشنکو بر طبل جنگ می کوبد، اقتصاد و کل جامعه بطور روز افزونی نشانه های یک بحران سیستماتیک را از خود نمایان می کند، بخرانی که خطر تبدیل شدن به یک فاجعه تمام عیار را دارد. در لابلای شعارهای میهن پرستانه، مردم اوکراین سعی دارند تجاربی که در زمان بحران سال 2008 در مبارزه برای بقا بدست آورده اند را بیاد بیاورند، که به ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

فقر در انگلستان

فقر در انگلستان

فقر در انگلستان در مقایسه با 30 سال پیش دو برابر شده است. اقتصاد بریتانیا در مقایسه با اوایل سالهای 80 دو برابر رشد کرده است، با اینحال تعداد افرادی که کمتر از حداقل استانداردهای زندگی برخوردارند دوبرابر شده است.   نویسنده: استیون موریس ترجمه: تحریریۀ امید توضیح: روزنامه گاردین به عنوان یکی از مهم ترین روزنامه های لیبرال چپ انگلستان – و غرب به طور کلی – اکنون در شمار جنگ طلب ترین رسانه های غربی است. این روزنامه...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

مرگ و ویرانی تدریجی دیترویت از منظر دید خیابانی

مرگ و ویرانی تدریجی دیترویت از منظر دید خیابانی

تصاویر زیر گوشه هائی از بهشت موعودی را نشان می دهند که اسانلو و هم پالکی هایش خواب آن را می بینند. این تصاویر از شهر دیترویت هستند. شهری که اعلام ورشکستگی کرده است و در آخرین خبری که هفته قبل در رسانه ها منتشر شد، آب خانواده هائی را که قادر به پرداخت قبوض خود نبودند قطع کرده است. دیترویت تنها شهر ورشکسته آمریکا نیست. نه تنها شهرهائی مثل استوکتون در نزدیکی سانفرانسیسکو ورشکست شده اند، بلکه آزانسهای بزرگ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

اعتصابات گستردۀ کارگران آفریقای جنوبی به روایت تصویر

حدود 220 هزار نفر از کارگران صنایع فلز و مکانیک متعلق به بزرگترین اتحادیۀ کارگری آفریقای جنوبی اعتصاب نامحدودی را برای مطالبات دستمزدی خویش آغاز کرده اند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: مرا جدائی طلب تلقی کنید

نوشته: ویکتور شاپینوف ترجمه: تحریریۀ امید توضیح: درج مقاله حاضر به معنای تأئید کلیه نظرات مندرج در آن نیست. علیرغم ابهامات و ناروشنی های مقدمات بحث، و همچنین علیرغم این واقعیت که حق تعیین سرنوشت در دوران دو دهه اخیر و پس از فروپاشی دیوار برلین اساسا به ابزاری برای گسترش حوزه های نفوذ دول قدرتمند بلوک ترانس آتلانتیک بدل شده بود، شاپینوف به درستی بر کاربرد این حق در شرق اوکراین و در تقابل با رژیم...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

پرده‌ی آهنین واشنگتن در اوکراین

  توضیح: حتی آشکارترین سیاستهای تجاوزکارانه دول غربی و ناتو در اوکراین نیز مانعی از آن نشده است که در اپوزیسیون چپ ایران تحولات اوکراین یا با تجاوزگری روسیه تبیین نگردد و یا با تبیین وولگار و ظاهرا رادیکال جدال بین دو قطب امپریالیستی فیصله نیابد. به این ترتیب بخش اعظم چپ ایران نیز – مانند بخش اعظم چپ اروپا – با خونسردی به نظاره کشتار مردم دنباس توسط خونتای فاشیستی-الیگارشیک دست نشاندۀ ناتو...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

پارلمان جدید اروپا « پارلمان نئو نازی ها و راست افراطی»، نه چندان «نازی» و نه چندان «راست افراطی»

وین مدسن:  توضیح: تغییرات سریع و عظیم در جغرافیای سیاسی و ایدئولوژیک جهانی بدون تردید یکی از مشخصات بارز دورۀ معاصر را تشکیل می دهد. تحولات مربوط به احزاب اروپائی، تضعیف احزاب سنتی و پیدایش و تقویت احزاب و دسته بندیهای جدید نیز یکی از عرصه هائی است که این تغییرات خود را نشان می دهند. به ویژه قدرتگیری احزاب راست بورژوازی در اروپا به مباحث متعددی دامن زده است. این تحول همراه با...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

جنگ دیگری در عراق! دقیقاً همان چیزی که ایالات متحده بدان نیاز دارد!

جنگ دیگری در عراق! دقیقاً همان چیزی که ایالات متحده بدان نیاز دارد!

از نظر نظامی، هر گونه بمباران مجدد عراق به احتمال زیاد بی فایده است. اما از لحاظ روانشناسی، این امکان را ایجاد میکند که کاخ سفید ادعا کند که منفجر کردن و ترکاندن چیزها قطعاً ثابت میکند که رئيس جمهور یک آدم «بسیار قوی» است، در حالی که سناتورهائی مانند لیندزی گراهام و جان مک کین رهبری گروه کُر تشویق این «خداوند جنگ» در کاخ سفید را به عهده گرفته اند و وی را ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

جان پیلجر: سکوت را بشکنید! یک جنگ جهانی دیگر از دور دیده میشود!

هر سال مورخ آمریکایی، ویلیام بلوم، «خلاصه ای از سابقه سیاست خارجی آمریکا» را منتشر میکند؛ این نوشته نشان می دهد که از سال 1945 ، ایالات متحده سعی در سرنگونی بیش از 50 دولت در جهان را داشته است که بسیاری از آنها به طور دموکراتیک انتخاب شده اند، به شدت در انتخابات 30 کشور جهان دخالت کرده است، غیرنظامیان 30 کشور جهان را بمباران کرده است، سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار داده و اقدام به...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

کاپیتالیسم المپیکی: نان و بازی، بدون نان

کاپیتالیسم المپیکی: نان و بازی، بدون نان

دیوید زیرین این حقیقت را نشان می دهد که آغاز المپیک مدرن بوسیله گروهی از آریستوکرات ها و ژنرال های جنگ طلب و ناسیونالیست به رهبری پیر دکوبرتین پایه گذاری شد که معتقد بود مسابقات "یک آمادگی غیر مستقیم برای جنگ" است. او گفت "در مسابقات تمام توانایی های که برای جنگ مفید است، به بهترین صورت نمایان می شود: بدون ترحم و رعایت حال وسلامتی حریفان، شهامت و آمادگی برای شرایط غیر قابل...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بازسازی الیگارشی در اوکراین

جرمن فارین پالیسی: بیشتر صاحبان الیگارشی های سرمایه در اوکراین سنگر مناسبی در برابر این تجزیه طلبی محسوب می شوند. به این دلیل که منافع عظیمی در تداوم موجودیت و وحدت کشور اوکراین دارند و با پیوستن به روسیه و یا ارتباط نزدیک با آن ممکن است الیگارش های سرمایه ای اوکراین توسط برادران قدرتمندترشان در روسیه بلعیده شوند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

جنبش میدان، جنبش شرق اوکراین و چپ پرو غرب ایران

وحید صمدی: آن چه در اوکراین اتفاق افتاد و به جنگ داخلی منجر گردید نه تنها سیاست های بلوک مسلط سرمایه جهانی را افشا نمود بلکه تناقضات طیف های رنگارنگ  چپ بورژوایی را -که مدت هاست زیر چتر دموکراسی و حقوق بشر سینه می زند تا به زعم خود دولت ها و ایدئولوژی های توتالیتر و ازجمله جمهوری اسلامی ایران و اسلام سیاسی را از صحنه محو کنند- روشن تر نمود.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: دونباس ویتنام امروز است

ویکتور شاپینوف: به شما خواهند گفت که رهبران جمهوری خلق دونتسک دیدگاههای سیاسی نادرستی را نمایندگی می کنند. اما دانشجویانی که بر علیه جنگ ویتنام اعتراض می کردند نیز، همواره و یا تماما با دیدگاههای رفیق هوشی مین موافق نبودند. در میان آنان مسیحیان مؤمن و یا لیبرالهائی از خانواده های مرفه نیز بودند. آنها حس میکردند که لازم است کاری بکنند تا کشتار متوقف شود، جنایاتی که به نام آنها واقع می شد.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: سرکوب حزب کمونیست اوکراین توسط خونتا – زمانی برای شادمانی نیست

سرگئی کیریچوک: دادگاهی که توسط نازیها و نئولیبرالها برای حزب کمونیست سازمان داده شده است، قطعا دادگاهی برای محاکمه کل ایدئولوژی چپگرا خواهد بود که آنها قصد محو و بیرون کردن نهائی آن از سیاست در اوکراین را دارند. پرچمهای سرخ با داس و چکش، مستقل از این که به حزب کمونیست و یا به سایر گروههای چپگرا تعلق داشته باشند، پاره و به آتش کشیده خواهند شد. دفاتر گروههای دیگر چپگرا نیز هدف...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: انتخابات در برابر لولۀ تفنگ فاشیسم!

آلکسی آلبو: در تاریخ 1 مه یکی از رفقایم، ویاچسلاو مارکین معاون شورای شهر منطقۀ اودسا، موافقت کرد که مدیر کمپین انتخاباتی من بشود. او در فاجعۀ 2 مه کشته شد. گشت های نئو فاشیستی به سخنرانان ما حمله کردند و به ضرب و شتم آنها پرداختند. SBU (پلیس امنیت دولتی)  بر افراد نزدیک به من فشار زیادی می آورد.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: ترور در اوکرائین واقعیت است

جنبش بوروتبا که همواره جهتگیری اش در بسیج توده ای طبقه کارگر و جوانان بود، باور داشت که ما هنوز سالهایی از دمکراسی نسبی را پیش رو داریم و این که شرایطی برقرار خواهد بود که که به نوعی حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی مطبوعات در آن رعایت خواهند شد. متأسفانه این محاسبه غلط از آب در آمده است. ما در موقعیتی قرار گرفتیم که در برابر ترور مستقیم آماده نبودیم. شاید این...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: شانسی برای سوسیالیسم در شرق اوکراین

ویکتور شاپینوف: مالکی مثل کولومویسکی یک سمبل زنده سرمایه مالی است. خشونت تروریستی ارتش خصوصی کولومویسکی ها که با شتاب تمام از مبارزین راست افراطی سرهم بندی شده است، در تمام رسانه ها قابل مشاهده است. تصادفی نیست که پیروان میدان مجسمه های لنین را تخریب می کنند در حالی که مخالفانشان از آنها محافظت می کنند. در اینجا یک تقسیم عظیم طبقاتی است و اگر شما در جائی در اوکراین به دنبال بذری از سوسیالیسم می گردید، این در...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

پرونده اودسا: فجایع بزرگ جهان را ساده می کنند

بابک پایور: فرمانده کل قوای دهکدۀ جهانی، باراک اوباما، به همراه ملکۀ دهکده، یعنی آنگلا مرکل، مصاحبه مطبوعاتی هم کردند. دولت کودتای اوکراین را برای این عمل تحسین و برای ادامۀ این عملیات تشویق هم کردند. دو سه تا بوسه و یک علامت قلب 3> هم در فیس بوک برای یولیا تیموشنکو فرستادند و کارهای دولت را حسابی «لایک» کردند. 

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

پروندۀ اودسا: دستان اوباما در اودسا به خون آغشته است!

همه و همه اینها را فراموش کنید و فقط یک چیز را به یاد داشته باشید: پوتین شیطان است.پوتین هیتلر است.پوتین علت همه چیزهای غلط در جهان است.پوتین.پوتین.پوتین.بد.بد.بد.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

سازمان تجارت جهانی از ممنوعیت صدور مواد خام کشورهای در حال توسعه جلوگیری می کند

بانک جهانی، سازمان امنیت و همکاری کشورهای اروپائی OSCE و بانک توسعۀ آفریقا به کمک اتاق فکرهای با منابع مالی کافی طرحی فراهم کرده اند که بر اساس آن کشورهای آفریقائی کماکان در انتهای خط ارزش افزائی و به عنوان فروشندۀ مواد خام باقی می مانند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

هنر و ادبیات کارگری

گزارش هایی از اکراین

اعتصاب و تظاهرات ده هزار معدنچی دنباس در اعتراض به عملیات نظامی خونتای کی یف

معدنچیان معادن ذغال سنگ منطقۀ دونتسک امروز پنج شنبه 19 ژوئن دست از کار کشیده و به سمت مرکز شهر دونتسک راهپیمائی...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

ویدئو با زیرنویس انگلیسی

با شلیک 20 راکت هوا به زمین از سوی هواپیماهای جنگی به لوگانسگ در شرق اکراین و اصابت موشک به...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

اسلاویانسک، چرفکوفکا: زندگی بدون آب و برق، زیر آتش (ویدئو)

خونتای کی یف آب و برق اسلاویانسک و دهات اطراف را قطع کرده است. رسوائی مدعیان حقوق بشر هر روز...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

نمی خواهیم فرزندانمان را به جنگ با برادرانشان بفرستید!(ویدئو)

مقاومت مردم اکراین بر علیه سیاست های جنگ طلبانه دولت طرفدار غرب ادامه دارد.  محاصره مرکز نظامی توسط خانواده سربازان برای...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

بلوکاد پادگان نظامی توسط اهالی لویو در غرب اوکراین (ویدئو، 4 ژوئن)

اهالی شهر لویو در غرب اوکراین مانع اعزام سربازان به جبهه جنگ در شرق اوکراین می شوند. این موضوع از...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

کشتار بی رحمانه غیر نظامیان در شرق اکراین و موضعگیری آمریکا (ویدئو)

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این مصاحبه می گوید نگران کشتار غیرنظامیان نیست. او نگران جدایی طلبان روس...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تصاویری از حملات هوایی ارتش اکراین به مناطق مسکونی

تصاویری از حملات هوایی ارتش اکراین به مناطق مسکونی

امروز 5 نفر در طی این حملات  به لوگانسک کشته و 15 نفر زخمی شدند.

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تظاهرات در کی یف در مخالفت با جنگ داخلی در اکراین(ویدئو)

تظاهرات در کی یف در مخالفت با جنگ داخلی در اکراین(ویدئو)

نه به جنگ، کودکان ما را نکشید. فساد در اکراین کمتر نشده، بدتر هم شده. سازمان امنیت اکراین پر از...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تظاهرات در کی یف علیه جنگ در شرق اکراین(ویدیو)

تعدادی از اعضای خانواده  سربازان وظیفه و ذخیره در کیف در اعتراض به حمله نظامی به شرق اکراین تظاهرات کردند....

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

حمله به مناطق مسکونی و کشتار و تجاوز به زنان(ویدئو)

ویدئوی اول حاوی تصاویر وحشتناکی از قتل عام و تجاوز ارتش و هواداران حکومت کی یف دراطراف فرودگاه دونتسک است....

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تظاهرات کارگران معدن در دونتسک برعلیه عملیات دولت کی یف در شرق اکراین

تظاهرات کارگران معدن در دونتسک برعلیه عملیات دولت کی یف در شرق اکراین

چند هزار تن از کارگر معدن در دونتسک با پرچم DNR در مخالفت با عملیات آنتی تروریستی رژیم کی یف...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تلاش شبه نظامیان اکراین برای دستگیری فعالان خارکف(ویدئو)

امروز پس از راهپیمایی منظمی توسط آنتی فاشیست ها در میدان آزادی "مردان سیاه" از واحدهای شبه نظامی وفادار به...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تریبون

سرنوشت خاورمیانه در جهان متلاطم: بحثی دربارۀ چشم اندازهای یک خاورمیانه سوسیالیستی

بهمن شفیق: سرنوشت خاورمیانه چه خواهد شد؟ دلایل پایه ای عروج داعش را در کجا باید جست؟ کدام نیروها سرنوشت آینده خاورمیانه را رقم می زنند؟ پاسخ کمونیسم معاصر به معضلات کهنۀ حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی...

جنبش کارگری: تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده – 9: تحریم، مشارکت یا امتناع؟ ملاحظاتی دربارۀ سیاست کمونیستی

بهمن شفیق: دوگانۀ تحریم و مشارکت، دوگانه ای بر متن همین مناسبات مسلط و برای حفظ و جاودانه کردن همین آرایش طبقاتی کنونی است....امتناع یعنی متأثر نشدن از تلاطمات لحظه ای، یعنی در نغلطیدن به گرداب حوادث، یعنی...

جنبش کارگری: تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده - 7: برنامه‌ی کاندیداها، «عدالت» اسلامی!؟

عباس فرد: اگر رفسنجانی و مشائی (به‌مثابه‌ی دو گفتمان اصلی در نظام جمهوری اسلامی) در عرصه رقابت انتخاباتی حاضر بودند، این ستیز ـ‌به‌احتمال بسیار قوی‌ـ به‌خیابان می‌کشید و تکلیف ناروشن و چه‌بسا غیرقابل کنترلی پیدا می‌کرد. ...

جنبش کارگری: تریبون

معجزه‌ی آمپول- در باره‌ی انتخابات خرداد 1392

فریبرز رییس‌دانا: خیلی ازجامعه‌شناسان و فیلسوفان سیاسی از جان لاک تا روسو ومونتسکیو تا ماکس وبر، رالز و نوربرتو بابيو با راه و روش‌های علمی در جست و‌جوی ضمانت‌های قانونی‌ای بودند تا قدرت سیاسی منجر به سوءاستفاده و از بین...

جنبش کارگری: تریبون

مطالب ویژه سایت

کنترل کارگری در کارخانۀ "ویومه" یونان

کارگران کارخانه مصالح ساختمانی در "تسالونیکیِ" یونان، از سال 2011...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

استفان ویلکینسون: ایدئولوژی و قدرت در دولت کوبا

تا زمانی‌که این سیستم به‌تعهدات خود در انجام اهداف اعلام...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

اوباما اعتصاب کارگران راه آهن را متوقف کرد

توضیح سایت جنبش کارگری: در برنامه پرگار تلویزیون بی بی...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده – 8: سرکوب «عدالت» اسلامی به‌کجا می‌انجامد!؟

عباس فرد: هرچه به‌روز انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، رقابت (و...

جنبش کارگری: تریبون

‌اتحادیه ابتکار نو- New Trade union initiative

هاله صفر زاده: مناسبات سرمایهداری در طی سالیانی که از...

جنبش کارگری: تریبون

آزادی فاحشه

چگونه یک فاحشه می‌تواند نیروهای ذاتی خود را عینیت بخشد؟حدود...

جنبش کارگری: تریبون

فریبرز رییس دانا: میراث داران بحران در سال 92

در جایی که قانون کار نمی خواهد حق تشکل های...

جنبش کارگری: تریبون

آیا اشغال وال استریت کمونیسم است؟

استفن تامینو: نزد مارکس، بالعکس، کمونیسم «مبتنی براندیشه‌ها یا اصولی...

جنبش کارگری: تریبون

پژوهش برای سرکوب قیام ها و مقابله با ورود پناهندگان به آلمان

در دانشگاه فرانکفورت موضوع سرکوب قیام ها و مقابله با...

جنبش کارگری: تریبون

دستمزد ، معیشت و امنیت اجتماعی

کاظم فرج الهی: بر اساس داده های بانک مرکزی در...

جنبش کارگری: تریبون

جواب به آقای سوران

علی امید- ت: به نظر میرسد نوشته کوتاه ما را...

جنبش کارگری: تریبون

پاسخ به نقدهایی پیرامون یک تصمیم سندیکایی

کاظم فرج الهی: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در...

جنبش کارگری: تریبون

ایتالیا: بحران نظام-بررسی انتخابات ۲۴ و ۲۵ فوریه‌

انتخابات ایتالیا در روزهای ۲۴ و ۲۵ فوریه به بحران...

جنبش کارگری: تریبون

سانسور در قرن بیست و یکم بوسیله سایتهای سیاسی

علی امید-ت: مارکس زمانی که روند گذر از یک رادیکال...

جنبش کارگری: تریبون

ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند

ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند

نشست بین الملل اول در 28 سپتامبر 1864 در لندن حسن...

جنبش کارگری: تریبون

مارکسیسم ارتدوکس و بالماسکۀ چپ ایرانی

بهمن شفیق: زوال و تجزیۀ چپ انقلابی دهۀ پنجاه ایران...

جنبش کارگری: تریبون

شرکت واحد، نيروی کار، برکناریِ فردِ اسالو (همراه با اسناد)

کارگران درب و داغون: خروج آقای اسالو "رئيس هيئت مديره"ی...

جنبش کارگری: تریبون

ما، سروران اروپا

جشن کریسمس 2011. اولف پوشاردت، نایب رئیس روزنامه دی...

جنبش کارگری: تریبون

کودکان

جنبش‌زنان

روایتی از مونتاژکاران کلیپس و گلِ سر

هاله صفرزاده: در کنار کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ صنعتی که...

جنبش کارگری: زنان

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور: روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار...

جنبش کارگری: زنان

تجربه آشپزخانه های مردمی درالسالوادورو مکزیک

آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از مشاهدات بهرام قدیمی از این دو...

جنبش کارگری: زنان

وقتی آمارها دروغ می گویند

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور: «روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار...

جنبش کارگری: زنان

از طلا بودن پشیمان گشته ایم

از طلا بودن پشیمان گشته ایم

سعید محمدی: کانون مدافعان حقوق کارگر - كرامت، منزلت و...

جنبش کارگری: زنان

کتابِ پروسه (ویژه‌ی ۸مارس) منتشر شد!

کتابِ پروسه (ویژه‌ی ۸مارس) منتشر شد!(pdf)/ شادباشِ هشتِ مارس یا به...

جنبش کارگری: زنان

You are here