جنبش کارگری

رسانه سیاسی-خبری تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
تماس با سایت:  info@jonbeshekargary.org
حدود 220 هزار نفر از کارگران صنایع فلز و مکانیک متعلق به بزرگترین اتحادیۀ کارگری آفریقای جنوبی اعتصاب نامحدودی را برای مطالبات دستمزدی خویش آغاز کرده اند.
بر اساس اظهارات سینالترینال در سال گذشته 28 فعال اتحادیه در کلمبیا به قتل رسیدند، 14 نفر از سوء قصدها جان سالم به در بردند، 5 نفر مفقود الاثر شده اند، یک نفر ربوده شده و 13 نفر نیز دستگیر شده اند و هنوز در زندان به سر می برند. همچنین 185 نفر تهدید به قتل شده اند. در سال جاری تاکنون 6 نفر از فعالین اتحادیه ای به قتل رسیده اند.     نوشتۀ ویلما گوزمان ترجمه تحریریۀ امید   مدلین. خوزه اونوفره اکویزال لونا، فعال اتحادیۀ سینالترینال Sinaltrainal…
رضا رخشان: آقای اسانلو"حتما می دانید که این روزا و بخصوص بعد از مصاحبه شما در تلویزیون اندیشه با اقای فروزنده، که توام با قول 100هزار دلار جهت کمک به جنبش طبقه کارگر در ایران ،آنهم با نظر وصلاحدید خودتان بود ،عده زیادی این حرکت،یعنی کمک بورژوازی به طبقه کارگر را با شک وتردید قلمداد کرده و نتیجتا شما را در حد پادو وعمله سرمایه داری که ماموریت شما سازمان دهی کل ویا بخشی از طبقه کارگر در راستای منافع سرمایه داری آنهم بخش رانده شده از قدرت می باشد…
لنین: همین قدر که در مبارزه علیه یوغ سرمایه و در راه دیکتاتوری پرولتاریا وحدت باشد، کمونیستها دیگر نباید در مورد مرزهای ملی و رابطه فدراتیوی یا رابطه ایی از نوع دیگر بین کشورها اختلاف نظر داشته باشند. در بین بلشویکها عده ایی طرفدار استقلال کامل اوکرائین، عده ایی طرفدار برقراری ارتباط فدراتیو کم و بیش محکم و عده ایی طرفدار یکی شدن اوکرائین و روسیه هستند.

اوضاع جهانی

بوروتبا: در راه فاجعه

سرگئی کیریچوک: هم زمان که رئیس جمهور جدید اوکراین پترو پوروشنکو بر طبل جنگ می کوبد، اقتصاد و کل جامعه بطور روز افزونی نشانه های یک بحران سیستماتیک را از خود نمایان می کند، بخرانی که خطر تبدیل شدن به یک فاجعه تمام عیار را دارد. ...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

فقر در انگلستان

فقر در انگلستان

فقر در انگلستان در مقایسه با 30 سال پیش دو برابر شده است. اقتصاد بریتانیا در مقایسه با اوایل سالهای 80 دو برابر رشد کرده است، با اینحال تعداد افرادی که کمتر از حداقل استانداردهای زندگی برخوردارند دوبرابر شده است.   نویسنده: استیون موریس ترجمه: تحریریۀ امید توضیح: روزنامه گاردین به...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

مرگ و ویرانی تدریجی دیترویت از منظر دید خیابانی

مرگ و ویرانی تدریجی دیترویت از منظر دید خیابانی

تصاویر زیر گوشه هائی از بهشت موعودی را نشان می دهند که اسانلو و هم پالکی هایش خواب آن را می بینند. این تصاویر از شهر دیترویت هستند. شهری که اعلام ورشکستگی کرده است و در آخرین خبری که هفته قبل در رسانه ها منتشر شد، آب خانواده هائی را...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

اعتصابات گستردۀ کارگران آفریقای جنوبی به روایت تصویر

حدود 220 هزار نفر از کارگران صنایع فلز و مکانیک متعلق به بزرگترین اتحادیۀ کارگری آفریقای جنوبی اعتصاب نامحدودی را برای مطالبات دستمزدی خویش آغاز کرده اند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: مرا جدائی طلب تلقی کنید

نوشته: ویکتور شاپینوف ترجمه: تحریریۀ امید توضیح: درج مقاله حاضر به معنای تأئید کلیه نظرات مندرج در آن نیست. علیرغم ابهامات و ناروشنی های مقدمات بحث، و همچنین علیرغم این واقعیت که حق تعیین سرنوشت در دوران دو دهه اخیر و پس از فروپاشی دیوار برلین اساسا به ابزاری...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

پرده‌ی آهنین واشنگتن در اوکراین

  توضیح: حتی آشکارترین سیاستهای تجاوزکارانه دول غربی و ناتو در اوکراین نیز مانعی از آن نشده است که در اپوزیسیون چپ ایران تحولات اوکراین یا با تجاوزگری روسیه تبیین نگردد و یا با تبیین وولگار و ظاهرا رادیکال جدال بین دو قطب امپریالیستی فیصله نیابد....

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

پارلمان جدید اروپا « پارلمان نئو نازی ها و راست افراطی»، نه چندان «نازی» و نه چندان «راست افراطی»

وین مدسن:  توضیح: تغییرات سریع و عظیم در جغرافیای سیاسی و ایدئولوژیک جهانی بدون تردید یکی از مشخصات بارز دورۀ معاصر را تشکیل می دهد. تحولات مربوط به احزاب اروپائی، تضعیف احزاب سنتی و پیدایش و تقویت احزاب و دسته بندیهای جدید نیز یکی از عرصه...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

جنگ دیگری در عراق! دقیقاً همان چیزی که ایالات متحده بدان نیاز دارد!

جنگ دیگری در عراق! دقیقاً همان چیزی که ایالات متحده بدان نیاز دارد!

از نظر نظامی، هر گونه بمباران مجدد عراق به احتمال زیاد بی فایده است. اما از لحاظ روانشناسی، این امکان را ایجاد میکند که کاخ سفید ادعا کند که منفجر کردن و ترکاندن چیزها قطعاً ثابت میکند که رئيس جمهور یک آدم «بسیار قوی» است، در...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

جان پیلجر: سکوت را بشکنید! یک جنگ جهانی دیگر از دور دیده میشود!

هر سال مورخ آمریکایی، ویلیام بلوم، «خلاصه ای از سابقه سیاست خارجی آمریکا» را منتشر میکند؛ این نوشته نشان می دهد که از سال 1945 ، ایالات متحده سعی در سرنگونی بیش از 50 دولت در جهان را داشته است که بسیاری از آنها به طور دموکراتیک انتخاب شده اند،...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

کاپیتالیسم المپیکی: نان و بازی، بدون نان

کاپیتالیسم المپیکی: نان و بازی، بدون نان

دیوید زیرین این حقیقت را نشان می دهد که آغاز المپیک مدرن بوسیله گروهی از آریستوکرات ها و ژنرال های جنگ طلب و ناسیونالیست به رهبری پیر دکوبرتین پایه گذاری شد که معتقد بود مسابقات "یک آمادگی غیر مستقیم برای جنگ" است. او گفت "در مسابقات...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بازسازی الیگارشی در اوکراین

جرمن فارین پالیسی: بیشتر صاحبان الیگارشی های سرمایه در اوکراین سنگر مناسبی در برابر این تجزیه طلبی محسوب می شوند. به این دلیل که منافع عظیمی در تداوم موجودیت و وحدت کشور اوکراین دارند و با پیوستن به روسیه و یا ارتباط نزدیک با آن ممکن است...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

جنبش میدان، جنبش شرق اوکراین و چپ پرو غرب ایران

وحید صمدی: آن چه در اوکراین اتفاق افتاد و به جنگ داخلی منجر گردید نه تنها سیاست های بلوک مسلط سرمایه جهانی را افشا نمود بلکه تناقضات طیف های رنگارنگ  چپ بورژوایی را -که مدت هاست زیر چتر دموکراسی و حقوق بشر سینه می زند تا به...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: دونباس ویتنام امروز است

ویکتور شاپینوف: به شما خواهند گفت که رهبران جمهوری خلق دونتسک دیدگاههای سیاسی نادرستی را نمایندگی می کنند. اما دانشجویانی که بر علیه جنگ ویتنام اعتراض می کردند نیز، همواره و یا تماما با دیدگاههای رفیق هوشی مین موافق نبودند. در میان آنان مسیحیان مؤمن و یا...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: سرکوب حزب کمونیست اوکراین توسط خونتا – زمانی برای شادمانی نیست

سرگئی کیریچوک: دادگاهی که توسط نازیها و نئولیبرالها برای حزب کمونیست سازمان داده شده است، قطعا دادگاهی برای محاکمه کل ایدئولوژی چپگرا خواهد بود که آنها قصد محو و بیرون کردن نهائی آن از سیاست در اوکراین را دارند. پرچمهای سرخ با داس و چکش، مستقل...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

بوروتبا: انتخابات در برابر لولۀ تفنگ فاشیسم!

آلکسی آلبو: در تاریخ 1 مه یکی از رفقایم، ویاچسلاو مارکین معاون شورای شهر منطقۀ اودسا، موافقت کرد که مدیر کمپین انتخاباتی من بشود. او در فاجعۀ 2 مه کشته شد. گشت های نئو فاشیستی به سخنرانان ما حمله کردند و به ضرب و شتم آنها پرداختند. SBU (پلیس امنیت...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

گزارش هایی از اکراین

اعتصاب و تظاهرات ده هزار معدنچی دنباس در اعتراض به عملیات نظامی خونتای کی یف

معدنچیان معادن ذغال سنگ منطقۀ دونتسک امروز پنج شنبه 19 ژوئن دست از کار کشیده و به سمت مرکز شهر دونتسک راهپیمائی...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

ویدئو با زیرنویس انگلیسی

با شلیک 20 راکت هوا به زمین از سوی هواپیماهای جنگی به لوگانسگ در شرق اکراین و اصابت موشک به...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

اسلاویانسک، چرفکوفکا: زندگی بدون آب و برق، زیر آتش (ویدئو)

خونتای کی یف آب و برق اسلاویانسک و دهات اطراف را قطع کرده است. رسوائی مدعیان حقوق بشر هر روز...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

نمی خواهیم فرزندانمان را به جنگ با برادرانشان بفرستید!(ویدئو)

مقاومت مردم اکراین بر علیه سیاست های جنگ طلبانه دولت طرفدار غرب ادامه دارد.  محاصره مرکز نظامی توسط خانواده سربازان برای...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

بلوکاد پادگان نظامی توسط اهالی لویو در غرب اوکراین (ویدئو، 4 ژوئن)

اهالی شهر لویو در غرب اوکراین مانع اعزام سربازان به جبهه جنگ در شرق اوکراین می شوند. این موضوع از...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

کشتار بی رحمانه غیر نظامیان در شرق اکراین و موضعگیری آمریکا (ویدئو)

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این مصاحبه می گوید نگران کشتار غیرنظامیان نیست. او نگران جدایی طلبان روس...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تصاویری از حملات هوایی ارتش اکراین به مناطق مسکونی

تصاویری از حملات هوایی ارتش اکراین به مناطق مسکونی

امروز 5 نفر در طی این حملات  به لوگانسک کشته و 15 نفر زخمی شدند.

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تظاهرات در کی یف در مخالفت با جنگ داخلی در اکراین(ویدئو)

تظاهرات در کی یف در مخالفت با جنگ داخلی در اکراین(ویدئو)

نه به جنگ، کودکان ما را نکشید. فساد در اکراین کمتر نشده، بدتر هم شده. سازمان امنیت اکراین پر از...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تظاهرات در کی یف علیه جنگ در شرق اکراین(ویدیو)

تعدادی از اعضای خانواده  سربازان وظیفه و ذخیره در کیف در اعتراض به حمله نظامی به شرق اکراین تظاهرات کردند....

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

حمله به مناطق مسکونی و کشتار و تجاوز به زنان(ویدئو)

ویدئوی اول حاوی تصاویر وحشتناکی از قتل عام و تجاوز ارتش و هواداران حکومت کی یف دراطراف فرودگاه دونتسک است....

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تظاهرات کارگران معدن در دونتسک برعلیه عملیات دولت کی یف در شرق اکراین

تظاهرات کارگران معدن در دونتسک برعلیه عملیات دولت کی یف در شرق اکراین

چند هزار تن از کارگر معدن در دونتسک با پرچم DNR در مخالفت با عملیات آنتی تروریستی رژیم کی یف...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

تلاش شبه نظامیان اکراین برای دستگیری فعالان خارکف(ویدئو)

امروز پس از راهپیمایی منظمی توسط آنتی فاشیست ها در میدان آزادی "مردان سیاه" از واحدهای شبه نظامی وفادار به...

جنبش کارگری: گزارش هایی از اکراین

بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

اطلاعیه: کنفرانس اول "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی کمونیستی پرولتاریا" برگزار می شود

اطلاعیه: کنفرانس اول "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی کمونیستی پرولتاریا" برگزار می شود   نخستین کنفرانس "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی کمونیستی...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

گزارش به کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر(متن سخنرانی عباس فرد در کنفرانس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر)

با آرزوی اهتزاز پرچم سرخ پرولتاریا برفراز جهان گزارش به کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر نشست حاضر (تحت نام «کنفرانس...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

درباره برخی روندهای پایه ای در تحولات جهانی – سخنرانی در کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر

بهمن شفیق: چپی که در زمان بوش به‌اپوزیسیون رانده می‌شد، با چرخش اوباما در این نظامِ هژمونیک انتگره...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

اطلاعیه: "سوما" آئینه جهان ماست

هیچ چیز مزورانه تر، ریاکارانه تر، حقیر تر از نشان دادن آن سرمایه دار صاحب معدن سوما به عنوان مسبب...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

جنایت ادسا آغاز فاجعه است – بیانیه پیرامون جنگ داخلی در اوکراین

نه تنها پرولتاریای کمونیست، بلکه هر انسان شریفی که نمی خواهد سرنوشت خود و فرزندانش را به انواع ارتجاع هار...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

پیام کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر به کارگران و زحمتکشان ونزوئلا

    پیشروی شما در مبارزۀ طبقاتی و عقب راندن سنگر به سنگر بورژوازی ارتجاعی و فرا رفتن از دولت بولیواری، موقعیت...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

اهداف، ساختار و موازین فعالیت سازمانی "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا"

  سند حاضر به عنوان یک سند پایه ای تدارک کمونیستی به تصویب شرکت کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

اطلاعیه پایانی کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر

  کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر در نیمه ماه آوریل برگزار گردید.

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

بیانیه اعلام موجودیت "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا"

"تدارک کمونیستی" حزب کمونیستی پرولتاریا نیست، فراخوانی است برای تجدید سازمان کمونیسم معاصر و بیرون آوردن آن از انقیاد همه...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

حزب پرولتاریا

  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

اتحادیه ها و شوراها

آنتونیو گرامشی: رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)

    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت اول)

هنریک گروسمن: رزا لوکزامبورگ توضیح می دهد که ... برخلاف جوامع طبقاتی پیشین  این حاکمیت نه برمبنای نهادهای قانونی "حقوق...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

در تدارک کنفرانس - حزب، طبقه و انقلاب اجتماعی– قسمت دوم

بهمن شفیق: تئوری مارکس تا پیش از 1871 نمی توانست تجربۀ کمون پاریس را در خود داشته باشد. پس از کمون...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

هیأت برگزار کنندۀ کنفرانس : اطلاعیه درباره تغییر زمان برگزاری "کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر"

بدین وسیله به اطلاع کلیه علاقمندان می رسانیم که کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر در فرصت اعلام...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

در تدارک کنفرانس: تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» - ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌کارگر

عباس فرد: منادیانِ مقوله‌ی «مزد و حقوق‌بگیران»، ضمن این‌که خودرا مارکسیست‌ می‌دانند، به‌بهانه‌ی «وحدت»، در اتحاد طبقاتی کارگران انشقاق ایجاد...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

در تدارک کنفرانس: حزب، طبقه و انقلاب اجتماعی- قسمت اول

بهمن شفیق: اما اگر ساختار دولت انقلابی تنها می تواند ساختاری باشد که در آن طبقۀ کارگر متشکل سرنوشت دولت...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

نامه دربارۀ بیانیه تدارک انقلاب اجتماعی و کنفرانس

جهان: با یکبار خواندن بیانیه به روشنی نمی توان دریافت که چه نقشی و چه حقوقی  را هیئت موسس...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

در تدارک کنفرانس: ما چه میگوئیم؟ چرا کنفرانس؟

بهمن شفیق: نه تنها تاریخ تراژیک جنبش کمونیستی در قرن بیستم، بلکه همچنین تعرض سنگین بورژوازی پست مدرن در چهار دهۀ...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

در تدارک کنفرانس: ملاحظاتی در مورد عضویت و پاسخ به برخی انتقادات

وحید صمدی : ما در لحظه ای از تاریخ قرار گرفته ایم که باید از ساختن تشکلی دیگر برای...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

در تدارک انقلاب اجتماعی – بیانیه ای در تجدید سازمان کمونیسم معاصر

عباس فرد، وحید صمدی، بهمن شفیق: ««کمونیسم برای ما وضعیتی نیست که باید ایجاد شود، ایده آلی نیست که...

جنبش کارگری: بیانیه ها و مطالب تدارک کمونیستی

تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده – 9: تحریم، مشارکت یا امتناع؟ ملاحظاتی دربارۀ سیاست کمونیستی

بهمن شفیق: دوگانۀ تحریم و مشارکت، دوگانه ای بر متن همین مناسبات مسلط و برای حفظ و جاودانه کردن همین آرایش طبقاتی کنونی است....امتناع یعنی متأثر نشدن از تلاطمات لحظه ای، یعنی در نغلطیدن به گرداب حوادث، یعنی...

جنبش کارگری: تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده - 7: برنامه‌ی کاندیداها، «عدالت» اسلامی!؟

عباس فرد: اگر رفسنجانی و مشائی (به‌مثابه‌ی دو گفتمان اصلی در نظام جمهوری اسلامی) در عرصه رقابت انتخاباتی حاضر بودند، این ستیز ـ‌به‌احتمال بسیار قوی‌ـ به‌خیابان می‌کشید و تکلیف ناروشن و چه‌بسا غیرقابل کنترلی پیدا می‌کرد. ...

جنبش کارگری: تریبون

معجزه‌ی آمپول- در باره‌ی انتخابات خرداد 1392

فریبرز رییس‌دانا: خیلی ازجامعه‌شناسان و فیلسوفان سیاسی از جان لاک تا روسو ومونتسکیو تا ماکس وبر، رالز و نوربرتو بابيو با راه و روش‌های علمی در جست و‌جوی ضمانت‌های قانونی‌ای بودند تا قدرت سیاسی منجر به سوءاستفاده و از بین...

جنبش کارگری: تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده – 6: آخر خط - شورای نگهبان آخرین سقوط چپ بورژوایی را به تاخیر انداخت

وحید صمدی: اگر در سال 76 راه کارگر پس از انتخاب خاتمی و استقبال رای دهندگان از او به این نتیجه رسید که جنبش دوم خرداد به سرنگونی ختم خواهد شد وبدین ترتیب به همراه حزب کمونیسم...

جنبش کارگری: تریبون

مطالب ویژه سایت

کنترل کارگری در کارخانۀ "ویومه" یونان

کارگران کارخانه مصالح ساختمانی در "تسالونیکیِ" یونان، از سال 2011...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

استفان ویلکینسون: ایدئولوژی و قدرت در دولت کوبا

تا زمانی‌که این سیستم به‌تعهدات خود در انجام اهداف اعلام...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

اوباما اعتصاب کارگران راه آهن را متوقف کرد

توضیح سایت جنبش کارگری: در برنامه پرگار تلویزیون بی بی...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

هنر و ادبیات کارگری

تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده – 8: سرکوب «عدالت» اسلامی به‌کجا می‌انجامد!؟

عباس فرد: هرچه به‌روز انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، رقابت (و...

جنبش کارگری: تریبون

‌اتحادیه ابتکار نو- New Trade union initiative

هاله صفر زاده: مناسبات سرمایهداری در طی سالیانی که از...

جنبش کارگری: تریبون

آزادی فاحشه

چگونه یک فاحشه می‌تواند نیروهای ذاتی خود را عینیت بخشد؟حدود...

جنبش کارگری: تریبون

فریبرز رییس دانا: میراث داران بحران در سال 92

در جایی که قانون کار نمی خواهد حق تشکل های...

جنبش کارگری: تریبون

آیا اشغال وال استریت کمونیسم است؟

استفن تامینو: نزد مارکس، بالعکس، کمونیسم «مبتنی براندیشه‌ها یا اصولی...

جنبش کارگری: تریبون

پژوهش برای سرکوب قیام ها و مقابله با ورود پناهندگان به آلمان

در دانشگاه فرانکفورت موضوع سرکوب قیام ها و مقابله با...

جنبش کارگری: تریبون

دستمزد ، معیشت و امنیت اجتماعی

کاظم فرج الهی: بر اساس داده های بانک مرکزی در...

جنبش کارگری: تریبون

جواب به آقای سوران

علی امید- ت: به نظر میرسد نوشته کوتاه ما را...

جنبش کارگری: تریبون

پاسخ به نقدهایی پیرامون یک تصمیم سندیکایی

کاظم فرج الهی: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در...

جنبش کارگری: تریبون

ایتالیا: بحران نظام-بررسی انتخابات ۲۴ و ۲۵ فوریه‌

انتخابات ایتالیا در روزهای ۲۴ و ۲۵ فوریه به بحران...

جنبش کارگری: تریبون

سانسور در قرن بیست و یکم بوسیله سایتهای سیاسی

علی امید-ت: مارکس زمانی که روند گذر از یک رادیکال...

جنبش کارگری: تریبون

ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند

ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند

نشست بین الملل اول در 28 سپتامبر 1864 در لندن حسن...

جنبش کارگری: تریبون

مارکسیسم ارتدوکس و بالماسکۀ چپ ایرانی

بهمن شفیق: زوال و تجزیۀ چپ انقلابی دهۀ پنجاه ایران...

جنبش کارگری: تریبون

شرکت واحد، نيروی کار، برکناریِ فردِ اسالو (همراه با اسناد)

کارگران درب و داغون: خروج آقای اسالو "رئيس هيئت مديره"ی...

جنبش کارگری: تریبون

ما، سروران اروپا

جشن کریسمس 2011. اولف پوشاردت، نایب رئیس روزنامه دی...

جنبش کارگری: تریبون

کودکان

جنبش‌زنان

روایتی از مونتاژکاران کلیپس و گلِ سر

هاله صفرزاده: در کنار کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ صنعتی که...

جنبش کارگری: زنان

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور: روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار...

جنبش کارگری: زنان

تجربه آشپزخانه های مردمی درالسالوادورو مکزیک

آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از مشاهدات بهرام قدیمی از این دو...

جنبش کارگری: زنان

وقتی آمارها دروغ می گویند

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور: «روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار...

جنبش کارگری: زنان

از طلا بودن پشیمان گشته ایم

از طلا بودن پشیمان گشته ایم

سعید محمدی: کانون مدافعان حقوق کارگر - كرامت، منزلت و...

جنبش کارگری: زنان

کتابِ پروسه (ویژه‌ی ۸مارس) منتشر شد!

کتابِ پروسه (ویژه‌ی ۸مارس) منتشر شد!(pdf)/ شادباشِ هشتِ مارس یا به...

جنبش کارگری: زنان

کمپین دو میلیون امضا علیه اعدام!
You are here