جنبش کارگری

رسانه خبری تحلیلی جنبش کارگری

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

تماس با سایت:  info@jonbeshekargary.org

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های پرولتاریا داشته باشد. پس حزب پیشاهنگ سازماندهی شدۀ طبقۀ کارگر است.
آنتونیو گرامشی: رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم دست یافته است که برای یک پیروزی پایدارغیر قابل صرفنظر کردن است. 
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او برای فروپاشی ارائه داده است، در حال حاضر باید اشتباه نامید.
هنریک گروسمن: رزا لوکزامبورگ توضیح می دهد که ... برخلاف جوامع طبقاتی پیشین  این حاکمیت نه برمبنای نهادهای قانونی "حقوق مقرر شده"، بلکه بر نیروهای واقعی اقتصادی مبتنی است. در کل سیستم حقوقی ما هیچ فرمول قانونی برای حاکمیت طبقاتی فعلی یافت نمی شود. هیچ قانونی پرولتاریا را مجبور به تسلیم به یوغ سرمایه نمی کند. پرولتاریا به خاطر فقر، به خاطر در اختیار نداشتن وسایل تولید که از او نه توسط قانون، بلکه به خاطر تکامل اقتصادی سلب شده است، به یوغ سرمایه تن می دهد. 
بهمن شفیق: تئوری مارکس تا پیش از 1871 نمی توانست تجربۀ کمون پاریس را در خود داشته باشد. پس از کمون اما تجربۀ آن به جزء جدائی ناپذیری از نظریه انقلاب تبدیل شد. همچنان که تئوریهای مارکسیستها تا پیش از انقلاب اکتبر نمی توانست تجربۀ تاریخی یک انقلاب پیروزمند پرولتاریائی را در خود داشته باشد و پس از آن باید این تجربه را در خود می داشت به همان منوال که امروز تجربۀ شکست آن – و شکست انقلاب آلمان – را نیز باید در خود داشته باشد.
بدین وسیله به اطلاع کلیه علاقمندان می رسانیم که کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر در فرصت اعلام شده برگزار نخواهد گردید. زمان برگزاری کنفرانس به نیمۀ اول ماه آوریل سال 2014 تغییر یافته است. این تغییر زمان ناشی از الزاماتی است که در جریان پیشرفت مباحثات با آن روبرو شدیم. گستردگی موضوعات مطروحه و تازگی مباحث، زمان بیشتری را برای به نتیجه رساندن مباحث و تصمیم گیری بخشی از رفقای علاقمند به شرکت در کنفرانس الزامی میکرد. در عین حال این فرصتی خواهد بود که با انتشار بخشهای…
عباس فرد: منادیانِ مقوله‌ی «مزد و حقوق‌بگیران»، ضمن این‌که خودرا مارکسیست‌ می‌دانند، به‌بهانه‌ی «وحدت»، در اتحاد طبقاتی کارگران انشقاق ایجاد می‌کنند و تخم توهم دربین آن‌ها می‌پاشند. این منادیان، شغل معلمی و رده‌های گوناگون معلم‌ها و کارکنان دارو و درمان را که کمیت نسبتاً گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد، پیش می‌کشند تا قضات، کارمندان، ژورنالیست‌ها، کارکنان پلیس، خبرچینان، زندان‌بانان و شکنجه‌گران و بازجویان، نظریه‌پردازان، و به‌طورکلی خیل بسیار وسیع کارگزاران رنگارنگ نظام سرمایه‌داری را بنا به‌انتزاع در شکلِ درآمد و حذف رابطه‌ی ویژه‌‌ی آن‌ها با تولید اجتماعی، کارگر معنی کنند و کارگران…
بهمن شفیق: اما اگر ساختار دولت انقلابی تنها می تواند ساختاری باشد که در آن طبقۀ کارگر متشکل سرنوشت دولت و جامعه را تعیین می کند، ایجاد چنین ساختاری نیز به همان اندازه اهمیت دارد که تدارک برای کسب قدرت سیاسی. این ساختاری نیست که یکباره و همراه با انقلاب شکل بگیرد. برعکس، این ساختاری است که پیش از انقلاب و در جریان تدارک انقلاب باید شکل گرفته باشد. تصور این که طبقۀ کارگری غیر متشکل بتواند صرفا همراه با انقلاب در دولت متشکل شود، تصوری غیر ممکن است. *************
جهان: با یکبار خواندن بیانیه به روشنی نمی توان دریافت که چه نقشی و چه حقوقی  را هیئت موسس برای خود و چه نقش و حقوقی را برای داوطلبان علاقمند به ثبت رسانده است.
بهمن شفیق: نه تنها تاریخ تراژیک جنبش کمونیستی در قرن بیستم، بلکه همچنین تعرض سنگین بورژوازی پست مدرن در چهار دهۀ اخیر و تسلط فائقۀ فردگرائی و اشاعۀ وسیع پسا مارکسیسم پست مدرن در میان چپ، ایدۀ تحزب کمونیستی را آن چنان به ایده ای مهجور و مسخ شده تبدیل کرده اند که حتی نزدیک شدن به آن سوء ظن برانگیز جلوه گر می شود
وحید صمدی : ما در لحظه ای از تاریخ قرار گرفته ایم که باید از ساختن تشکلی دیگر برای لانه کردن خرده بورژواها، نخبه ها و اپورتونیست ها تحت نام کمونیسم پرهیز نمود. مبارزه طبقاتی در این لحظه بیش از هرچیز به کارگران کمونیستی نیاز دارد که حل مشکلات شخصیشان را به مبارزه طبقاتی و کمونیستی پیوند می زنند.
عباس فرد، وحید صمدی، بهمن شفیق: ««کمونیسم برای ما وضعیتی نیست که باید ایجاد شود، ایده آلی نیست که واقعیت باید خود را با آن تنظیم کند. ما آن جنبش واقعی را کمونیسم می نامیم که وضعیت کنونی را رفع می کند. شرایط این جنبش از پیش داده های هم اکنون موجود ناشی می شوند.» در تدارک انقلاب اجتماعی – بیانیه ای در تجدید سازمان کمونیسم معاصر   «کمونیسم برای ما وضعیتی نیست که باید ایجاد شود، ایده آلی نیست که واقعیت باید خود را با آن تنظیم کند. ما…

اوضاع جهانی

سازمان تجارت جهانی از ممنوعیت صدور مواد خام کشورهای در حال توسعه جلوگیری می کند

بانک جهانی، سازمان امنیت و همکاری کشورهای اروپائی OSCE و بانک توسعۀ آفریقا به کمک اتاق فکرهای با منابع مالی کافی طرحی فراهم کرده اند که بر اساس آن کشورهای آفریقائی کماکان در انتهای خط ارزش افزائی و به عنوان فروشندۀ مواد خام باقی می مانند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند

یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت نظر سازمان تجارت جهانی نیستند مشمول این تأثیرات خواهند بود.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی 13- سرنگونی در تایلند

  قطب بندی سیاسی حاضر در تایلند هم مربوط به تکسین، و هم بدون ارتباط با او است. اوباعث تغییرات در تایلند نشد. بلکه او و حزبش با تشخیص تغییرات عظیم اقتصادی-اجتماعی، برروی آن سرمایه گذاری کردند، تغییراتی که رای دهندگان ده ها سال مشتاقانه درانتظارش بودند....

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی -12: حامیان سهامداران آلمانی در مقابل یونان

جرمن فارین پالیسی: سرمایه گذاران کوچک آلمانی بر علیه یونانی ها به دادگاه شکایت کردند و خواستار جبران خسارت از سوی دولت بحران زده ی یونان برای ضررهای ناشی از قطع پرداخت بدهی ها از بهار 2012 شدند.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی -11: نگرانی الیت جهانی از پوپولیسم

  حال برای الیت مسلط اروپا سوال این است که چگونه خودش را با شرایط جدید منطبق کند. آیا بر روی احتمال قدرت گیری مجدد احزاب سنتی در انتخابات سراسری کشوری حساب کند؟ یا یک نمایش پوپولیستی قدرتمند  در انتخابات اروپا به ایجاد پانیک می انجامد که...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی – 10: مدرنیزه کردن روسیه

جرمن فارین پالیسی/ ترجمۀ پویان فرد: ناوالنی با سابقۀ ناسیونال شوونیستی که  قفقاز ها  را "سوسک" می نامد، در دشمنی و نفرت نسبت به همجنس گرایان معروف است، که البته این موضوعی است که در رسانه های آلمان  پنهان می شود، همان طور که ممارست ویتالی کلیچکو با شاخه فاشیستی...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

دربارۀ اوضاع جهانی -9: مناطق درگیریهای آینده

افزایش تسلیحات در نیروی دریایی چین و تغییرمسیر نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طرف اقیانوس آرام نشان‌گر تقابلی است‌که ـ در بدترین حالت‌ـ می‌تواند به‌برخورد نظامی منجر گردد. در نتیجه، آلمان نیز به‌عنوان یکی از اعضای ناتو و شریک آمریکا در این تقابل درگیر خواهد بود.

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

دربارۀ اوضاع جهانی - 8 :اتحادیه اروپا به سرکردگی آلمان در رقابت با آمریکا وارد تهاجم جهانی میشود.

یورگ کرونائر: به طور مثال عملیات اروپائی "آتلانتا" و عملیات ناتوی "سپر اقیانوس" که هر دو در آبهای شاخ آفریقا بر علیه راهزنی دریائی صورت گرفتند، البته بر ساختارهای دوگانه مستقل خود اصرار داشتند، اما به گونه ای تنگاتنگ با یکدیگر همکاری نیز داشتند. این البته نباید به همین شکل...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی – 7: ان جی او ها، شرکای ارتش آلمان

این گزارش یک سری از اقدامات امنیتی را برای برطرف کردن این ظن که سازمان های خیریه و توسعه برای نیروهای نظامی اطلاعات جمع آوری می کنند، پیشنهاد می دهد. تبادل اطلاعات بایستی از طریق سفارت صورت بگیرد تا تماس بین غیرنظامیان و نظامیان لو نرود

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی -5: برای بقا، ناتوباید جهانی شود

آنه ماری اسلاوتر: به بیان دیگر آمریکا می تواند قدرت خودش را هم به وسیله ارتباط با اعضای دیگر ناتو (ضمن این که مطمئن باشد ناتوبا بیشترین کشور ها و سازمان ها ارتباط بر قرار کند) و ازدیاد اتصالات با کشور های و سازمان های دیگرافزایش دهد. 

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی -4: پس از اوکراین: حملهِ بعدیِ روسیه

ماریک استرینگ: سیاستگذاران ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید برای دفع تخریب های اقتصادی مسکو که ممکن است برای تضغیف قدرت تصمیم گیران به کار گیرد، آماده شوند.این تعامل باید شامل اشتیاق بازیافته آمریکا برای گسترش ناتو باشد، ناتویی که طی ده ها سال جلودار تحولات دموکراتیک در اروپای شرقی...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی -3: چگونه رای دهندگان کاتالونیا ممکن است اروپا را تغییر دهند

پاول ر. ویلیامز: در جایی که بعضی از کشور ها کاتالونیا را به رسمیت خواهند شناخت و بعضی نه، به احتمال قوی اروپا نمیتواند راه حلی مورد قبول همه بیابد. جامعه جهانی هم به همین شکل عمل خواهد کرد. در این حالت اروپا از دومشکل رنج خواهد برد یکی ایجاد...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

درباره اوضاع جهانی -1: هنوزوقت حمله نظامی به ایران است

  بهار عربی حکومت‌های دیگری را در منطقه سرنگون کرد، اما رژیم ایران هم‌چنان باقی مانده است، ریاست جمهوری در ماه اوت امسال بدون خشونت یا اعتراض به‌یک نفر خودی در درون رژیم انتقال یافت. حسن روحانی قطعاً کم‌تر از احمدی نژاد آتش‌افروز است، اما انتخاب‌ او...

جنبش کارگری: درباره اوضاع جهانی

مطالب ویژه سایت

کنترل کارگری در کارخانۀ "ویومه" یونان

کارگران کارخانه مصالح ساختمانی در "تسالونیکیِ" یونان، از سال 2011...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

استفان ویلکینسون: ایدئولوژی و قدرت در دولت کوبا

تا زمانی‌که این سیستم به‌تعهدات خود در انجام اهداف اعلام...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

اوباما اعتصاب کارگران راه آهن را متوقف کرد

توضیح سایت جنبش کارگری: در برنامه پرگار تلویزیون بی بی...

جنبش کارگری: مطالب ویژه سایت

هنر و ادبیات کارگری

تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده – 9: تحریم، مشارکت یا امتناع؟ ملاحظاتی دربارۀ سیاست کمونیستی

بهمن شفیق: دوگانۀ تحریم و مشارکت، دوگانه ای بر متن همین مناسبات مسلط و برای حفظ و جاودانه کردن همین آرایش طبقاتی کنونی است....امتناع یعنی متأثر نشدن از تلاطمات لحظه ای، یعنی در نغلطیدن به گرداب حوادث، یعنی...

جنبش کارگری: تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده - 7: برنامه‌ی کاندیداها، «عدالت» اسلامی!؟

عباس فرد: اگر رفسنجانی و مشائی (به‌مثابه‌ی دو گفتمان اصلی در نظام جمهوری اسلامی) در عرصه رقابت انتخاباتی حاضر بودند، این ستیز ـ‌به‌احتمال بسیار قوی‌ـ به‌خیابان می‌کشید و تکلیف ناروشن و چه‌بسا غیرقابل کنترلی پیدا می‌کرد. ...

جنبش کارگری: تریبون

معجزه‌ی آمپول- در باره‌ی انتخابات خرداد 1392

فریبرز رییس‌دانا: خیلی ازجامعه‌شناسان و فیلسوفان سیاسی از جان لاک تا روسو ومونتسکیو تا ماکس وبر، رالز و نوربرتو بابيو با راه و روش‌های علمی در جست و‌جوی ضمانت‌های قانونی‌ای بودند تا قدرت سیاسی منجر به سوءاستفاده و از بین...

جنبش کارگری: تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده – 6: آخر خط - شورای نگهبان آخرین سقوط چپ بورژوایی را به تاخیر انداخت

وحید صمدی: اگر در سال 76 راه کارگر پس از انتخاب خاتمی و استقبال رای دهندگان از او به این نتیجه رسید که جنبش دوم خرداد به سرنگونی ختم خواهد شد وبدین ترتیب به همراه حزب کمونیسم...

جنبش کارگری: تریبون

تریبون

یادداشتهای انتخاب یازده – 8: سرکوب «عدالت» اسلامی به‌کجا می‌انجامد!؟

عباس فرد: هرچه به‌روز انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، رقابت (و...

جنبش کارگری: تریبون

‌اتحادیه ابتکار نو- New Trade union initiative

هاله صفر زاده: مناسبات سرمایهداری در طی سالیانی که از...

جنبش کارگری: تریبون

آزادی فاحشه

چگونه یک فاحشه می‌تواند نیروهای ذاتی خود را عینیت بخشد؟حدود...

جنبش کارگری: تریبون

فریبرز رییس دانا: میراث داران بحران در سال 92

در جایی که قانون کار نمی خواهد حق تشکل های...

جنبش کارگری: تریبون

آیا اشغال وال استریت کمونیسم است؟

استفن تامینو: نزد مارکس، بالعکس، کمونیسم «مبتنی براندیشه‌ها یا اصولی...

جنبش کارگری: تریبون

پژوهش برای سرکوب قیام ها و مقابله با ورود پناهندگان به آلمان

در دانشگاه فرانکفورت موضوع سرکوب قیام ها و مقابله با...

جنبش کارگری: تریبون

دستمزد ، معیشت و امنیت اجتماعی

کاظم فرج الهی: بر اساس داده های بانک مرکزی در...

جنبش کارگری: تریبون

جواب به آقای سوران

علی امید- ت: به نظر میرسد نوشته کوتاه ما را...

جنبش کارگری: تریبون

پاسخ به نقدهایی پیرامون یک تصمیم سندیکایی

کاظم فرج الهی: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در...

جنبش کارگری: تریبون

ایتالیا: بحران نظام-بررسی انتخابات ۲۴ و ۲۵ فوریه‌

انتخابات ایتالیا در روزهای ۲۴ و ۲۵ فوریه به بحران...

جنبش کارگری: تریبون

سانسور در قرن بیست و یکم بوسیله سایتهای سیاسی

علی امید-ت: مارکس زمانی که روند گذر از یک رادیکال...

جنبش کارگری: تریبون

ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند

ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند

نشست بین الملل اول در 28 سپتامبر 1864 در لندن حسن...

جنبش کارگری: تریبون

مارکسیسم ارتدوکس و بالماسکۀ چپ ایرانی

بهمن شفیق: زوال و تجزیۀ چپ انقلابی دهۀ پنجاه ایران...

جنبش کارگری: تریبون

شرکت واحد، نيروی کار، برکناریِ فردِ اسالو (همراه با اسناد)

کارگران درب و داغون: خروج آقای اسالو "رئيس هيئت مديره"ی...

جنبش کارگری: تریبون

ما، سروران اروپا

جشن کریسمس 2011. اولف پوشاردت، نایب رئیس روزنامه دی...

جنبش کارگری: تریبون

کودکان

از قوها و از اردکها – هدونیسم، ادبیات و انقلاب

بشر زمانی تاریخ واقعی خود را خواهد نوشت که از طبقات اثری نباشد. این فقط شامل تاریخ نمی شود. ادبیات را نیز در برمیگیرد. تا آن زمان، مهر طبقات بر ادبیات نیز حک خواهد شد. کسی که این...

جنبش کارگری: کودکان

در ستایش شکلات بدون عذاب وجدان و در نکوهش ادبیات طبقاتی – به بهانۀ ادبیات کودکان

بهمن شفیق: صمد بهرنگی نویسنده‌ای تنها نبود. او صرفاً به اعتبار زیستن در زمانش نبود که در زمرۀ روشنفکران انقلابی و معترض به بیعدالتیهای اجتماعی قرار می گرفت. او در عین حال به طور مشخص به جمع ویژه...

جنبش کارگری: کودکان

نا مساوی

پرونده اش را زیر بغلش گذاشتند و بیرونش کردند ناظم با رنگ قرمز و چهره برافروخته فریاد کشید :بهت گفته باشم ، تو هیچی نمی شی ، هیچی.مجتبی نگاهی به همکلاسی هایش انداخت ، آب دهانش را قورت داد،خواست چیزی بگوید...

جنبش کارگری: کودکان

گفت‌وگویي تکان‏دهنده با يک کودک کار

13 سال بيشتر ندارد اما بار سنگيني را بر دوش دارد، بايد بخشي از مخارج خانه و خانواده را تامين کند.به مناسبت روز جهاني کودک پاي صحبت کودکان کار نشستيم. داوود يا احمد! نمي‌دانست روز کودک چه زماني...

جنبش کارگری: کودکان

جنبش‌زنان

شعری از فریبا شش بلوکی: زنی را می شناسم من

زني را...   زني را مي شناسم من که شوق بال و پر دارد ولي از بس که پر شور است دو صد بيم از...

جنبش کارگری: زنان

روایتی از مونتاژکاران کلیپس و گلِ سر

هاله صفرزاده: در کنار کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ صنعتی که هزاران کارگر را در استخدام خود دارند، کارگاه‌های کوچکی در...

جنبش کارگری: زنان

جهانی‌سازی و مشارکت زنان در بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار

جهانی‌سازی و مشارکت زنان در بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذارزهره اسدپور

جنبش کارگری: زنان

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور: روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار کار» اصطلاحی است که پژوهش‌گران فراوانی از آن به‌عنوانِ شاخصه‌ی...

جنبش کارگری: زنان

تجربه آشپزخانه های مردمی درالسالوادورو مکزیک

آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از مشاهدات بهرام قدیمی از این دو کشور است.  

جنبش کارگری: زنان

وقتی آمارها دروغ می گویند

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور: «روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار کار» اصطلاحی است که پژوهش‌گران فراوانی از آن به‌عنوانِ شاخصه‌ی...

جنبش کارگری: زنان

قدرت‌یابی زنان از طریق سازمان‌دهی: انجمن زنان خود اشتغال هند (سیوا)

قدرت‌یابی زنان از طریق سازمان‌دهی: انجمن زنان خود اشتغال هند (سیوا)

هاله صفرزاده: هر روز شاهد پیوستن زنان بسیاری به بازار کار هستیم. در جامعه‌ی ما نیز مانند تمام دنیا زنان...

جنبش کارگری: زنان

از طلا بودن پشیمان گشته ایم

از طلا بودن پشیمان گشته ایم

سعید محمدی: کانون مدافعان حقوق کارگر - كرامت، منزلت و جايگاه زن، حمايت از حقوق زن و خانواده، از آن...

جنبش کارگری: زنان

کتابِ پروسه (ویژه‌ی ۸مارس) منتشر شد!

کتابِ پروسه (ویژه‌ی ۸مارس) منتشر شد!(pdf)/ شادباشِ هشتِ مارس یا به غیر از share و like کارِ دیگری از ما بر...

جنبش کارگری: زنان

خسرو صادقی بروجنی: زن؛ درجستجویِ رهايي

خسرو صادقی بروجنی: زن؛ درجستجویِ رهايي

  کلارا زتکین  و رزا لوکزامبورگ ازبنیانگذاران روزجهانی زن

جنبش کارگری: زنان

لکه ننگی که هر گز از دامان سرمایه داران پاک نخواهد شد

لکه ننگی که هر گز از دامان سرمایه داران پاک نخواهد شد

در هشتم مارس ۱۹۰۸ کارگران چهل هزار کارخانه نساجی در نیویورک از کار دست کشیده وخواستارکمتر نمودن ساعت کار...

جنبش کارگری: زنان

روز جهاني زن و مطالبات به حقّ زنان

زنان نيمي از جمعيتِ جهان هستند. نقش تعیین‌کننده‌شان در توليد و بازتوليدِ هر آنچه مورد نياز حيات نوع بشر است،...

جنبش کارگری: زنان

درآمدي بر انقياد و فرودستي زنان

الف.زيبرم:  «خانوادة  هسته‌اى» كه مولود سرمايه‌دارى صنعتى است به مثابه «حوزة  خصوصى»، كانون استثمار، تبعيض جنسيتى، ستم اجتماعى ـ...

جنبش کارگری: زنان

پاره‌گفتارهاي عشق

الف.زيبرم: عشق پراتيكى و سيّال كه در مراحل رشد و شكوفائى خود، باز آفرينش انسان طبيعى و انسانيت اجتماعى...

جنبش کارگری: زنان

بهرام رحمانی: جنبش كارگرى و زنان کارگر و جنبش زنان

جنبش زنان  زن کارگر نه تنها هم چون هر کارگر دیگری استثمار می شود، به دلیل زن بودنش، انتخاب شغلش محدودتر،...

جنبش کارگری: زنان

زنان کارگر خانگی مهاجر، از تحت ستم ترين رنجبران!

هر ساله هزاران زن کارگر، از کشورهای باصطلاح درحال توسعه جنوب و جنوب شرقی آسيا، به اميد مزد ناچيزی که...

جنبش کارگری: زنان

زنان کرد در کوره های رنج و آتش

زنان کرد در کوره های رنج و آتش

زناني كه شانس زندگي در تهران(!) را به دست آورده اند، تنها آناني نيستند كه با آخرين مدل هاي لباس...

جنبش کارگری: زنان

وضعیت زنان کارگر در کارخانه جات نساجی هند

برگردان ناهید جعفرپور:  بیکاری، نابرابری در زندگی و شرایط کاری، تجارت ناعادلانه، عدم سرمایه گذاری در زیر ساختارها بخشی...

جنبش کارگری: زنان

جوانا برنر۱ : فمنیسم بازار آزاد

ترجمه ی اکرم پدرام نیا: در این نوشته برآنم که کتاب باارزش و خواندنی «فمنیسم گمراه شده» اثر هستر اینشتین،...

جنبش کارگری: زنان

سه نما از زندگي زنان

هاله صفرزاده: باعجله سوار اتوبوس شدم. باران تند تند مي باريد. هوا كمي لطيف شده بود. بعد ازماه ها ناپاكي...

جنبش کارگری: زنان

تب تنهايي

شهناز نيكوروان: مثل هميشه ، غروب آن روز هم هوا بسیار سرد بود.دخترک بشدت وحشت زده بود ، به نظرش...

جنبش کارگری: زنان

« تجاوز، مردسالاری و سرمایه داری»

بامداد آزاد: « آیا تجاوز فقط امری جنسی است؟» ، « آیا تمام کارهایی که به زور بر ما تحمیل...

جنبش کارگری: زنان

نابرابری دستمزد، ستمي مضاعف براي زنان كارگر

نابرابری دستمزد، ستمي مضاعف براي زنان كارگر

الهام هومين‌فر: اگر آن گونه كه گفته مي‌شود دو سوم كار جهاني را زنان انجام مي‌دهند اما تنها يك دهم...

جنبش کارگری: زنان

کمپین دو میلیون امضا علیه اعدام!
You are here